Liv, død og begravelse

Landsforeningen Liv og Død oplyser på deres hjemmeside om reglerne for borgerlig begravelse og bisættelse, dvs. uden kirkelig medvirken.
Hvis man ikke er medlem af folkekirken, har man som udgangspunkt ikke ret til en kirkelig begravelse eller bisættelse. I stedet kan man få en borgerlig af slagsen. Det gælder også, hvis man har en anden religiøs baggrund end kristendommen.
Folk som ikke er medlem af folkekirken har dog ret til at benytte et kapel ved en kirke samt få en gravplads på kirkegården – selv om prisen ofte er højere end for folkekirkens medlemmer, oplyser bedemandsforeningen Liv og Død.
Bodil