Norsk læge uddriver onde ånder

– Man kan uddrive onde ånder både fra mennesker og huse, siger den 49-årige ortopædkirurg Glenn Stamnes-Larsen.
Han praktiserer ikke sine evner til uddrivelse af det onde i forbindelse med lægegerningen på Universitetssygehuset i Nordnorge. Men han beder stille bønner for sine patienter og har oplevet mange blive helbredt af kristen bøn.
Han forventer, at mange vil opfatte talen om åndsuddrivelserne som vrøvl og overtro. Men det er noget, man ikke kan forstå, før man vælger at tro, siger Stamnes-Larsen.
Bodil