Provsti danner særligt menighedsråd for unge

Hadsund Provsti håndplukker aktive unge til nyt menighedsråd på tværs af sognegrænser.
De unge skal lave events og projekter.
Menighedsråd – er det ikke dem, der sidder til lange møder og styrer de 3 m’er: medarbejdere, mursten og moneter?
Jo, men det er meget mere, mener de i Hadsund Provsti nord for Mariager Fjord. Og de er klar over, at det ikke er ovennævnte aktiviteter, der får unge til at melde sig på banen til menighedsrådsvalget den 13. november.
Derfor har de håndplukket en del unge fra hele provstiet til at udgøre et såkaldt ungdomsmenighedsråd eller som nogen har kaldt dem: ”provstipiloter”.

Peters mareridt

De unge skal netop ikke sidde til lange planlægningsmøder, men i stedet stå for arrangementer, aktiviteter og events på tværs af sognegrænserne.
Den første event er for unge i konfirmationsalderen og opefter: Peters mareridt. Det er et skuespil om apostlen Peter, der pines og plages af skyld og svigt. Han jages som et vildt dyr af frygt for, hvad der sker, hvis Kristus ikke sejrer over døden og det onde på korset.
Skuespillet vises i slutningen af oktober og begyndelsen af november og retter sig mod provstiets konfirmander samt skolerne i området.
Provstipiloterne regner med, at mellem 300 og 600 unge vil lade sig rive med af skuespillet.

Gør kirken vedkommende

– Først og fremmest er det håbet, at Folkekirken kan blive mere vedkommende for en aldersgruppe, som i dag ikke er overrepræsenteret på kirkebænkene, siger Winnie Huus, der er medinitiativtager til Provstipiloterne.