Danmark har pligt til at stoppe kønsbestemt abort

Europarådet kræver, at de enkelte lande skal bekæmpe kønsbestemt abort. Ja til Livet i Sverige har stillet spørgsmål om abort af pigefostre til de nordiske sundhedsministre.- Hvordan er fordelingen af drenge og piger ved fødslen, og hvordan udvikler det sig? Grib hurtigt ind, hvis der er tegn på, at balancen er forrykket!
Europarådet, der har 47 medlemslande, har meget specifikke krav, når det gælder sikring af begge køns ret til livet.
Derfor opfordres medlemmerne til at:
styrke forskningen omkring kønsfordelingen i ’bestemte grupper af befolkningen’ og at
indsamle data om teknikker brugt i fertilitetsbehandlingen,
undersøge årsager til ønsket om kønsbestemmelse af fostre og hvad det har af sociale konsekvenser og
lade de enkelte landes etiske råd udarbejde vejledninger for sundhedspersonalet og fraråde kønsbestemt abort med mindre fosteret har en alvorlig kønsafhængig lidelse,

fortæller generalsekretær Johan Lundell fra organisationen ’Ja til Livet’ i Uppsala.

Kristne partier i aktion

Lundell har arbejdet sammen med Kristeligt Folkeparti i Norge og Kristdemokraterne i Finland om at afholde høringer eller ’parlamentseminarer’ i tre nordiske lande. Nu har han kontaktet de danske Kristendemokrater for at få et lignende samarbejde med dem.
Ja til Livet deler kontor og netavis med organisationen Liv&Rett og sendte sammen med dem specifikke spørgsmål om pigeaborter til sundhedsministrene i alle de nordiske lande.
Tanken var at bære ved til bålet og holde debatten kørende i længere tid, som Lundell udtrykker det.

Abort-turismen

Især danske kvinder med anden etnisk baggrund benytter sig af muligheden for at rejse til Sverige for at få foretaget abort. Men hvis danske klinikker, der skanner gravide, ikke oplyser barnets køn før efter den 18. uge, ville det i det mindste blive sværere at gennemføre.
Den danske debat om abortrejserne til Sverige – hvor kvinden ikke skal angive grunden til sit ønske om abort – har nu også nået medierne i Norge, Sverige og Finland.
Men næsten ingen taler om, at alle de nordiske lande, inkl. Danmark, af Europarådet bliver opfordret til at stoppe kønsbestemte aborter og kønsselektion. Det er noget af det, som også Danmark skal rapportere tilbage til Europarådet om i januar 2015.
Fire af de nordiske lande var imod at skulle indberette data til Europarådet. Men alle de nordiske lande stemte for resolutionen med stort flertal, nemlig 81 stemmer mod tre, fortæller Johan Lundell.

Sverige er mest liberal

I Sverige tillades fri abort i de første 18 uger af graviditeten. Fra 18. uge kan abort foregå, hvis der er særlige grunde – endda helt til 22. uge. Her skal det nationale råd for helbred og velfærd dog undersøge sagen og træffe afgørelsen om en evt. tilladelse.
Fornylig skulle rådet tage stilling til en sag, hvor fosterets køn var afgørende – uden at der var medicinske grunde til aborten. Men tilladelsen blev givet, siger Lundell.

Diskrimination og abort

De fleste er oprørte over, at der foregår kønsbestemt abort – for det er diskriminerende. Samtidig hævdes det, at fri abort er en menneskeret. Så hvis bare man ikke nævner fosterets køn som årsag, går det alligevel.