Glimrende bog om nådegaver

Bogen fortæller meget enkelt, hvad nådegaver er, hvad forskellen er på nådegaver og andre gaver, hvordan man spotter dem, hvordan de kan bruges, og alt dette sammenholdes med ens hjertesager, erfaringer, kaldelse og tjeneste.
Det er en glimrende bog til – i praksis – at få klarhed over, hvad man har af gaver til tjeneste, og hvordan man kommer i gang med at bruge dem samtidig med, at man har de bibelske principper for øje. Gud udruster os netop, for at vi kan tjene andre, og det bliver langt mere givende, når ens hjertesager og gaver kobles sammen med ens kaldelse, men forfatteren fremhæver, at det bør ske med Kristus og kærligheden i centrum.

Med nådegavetest

I de første kapitler er der en gennemgang af en nådegavetest, hvor man forholder sig til, dels hvordan fx en god ven vurderer en, dels i forhold til hvad man selv har hjerte for, og hvad man har lyst til (som man måske endnu ikke er trådt ud i). Dernæst er der en gennemgang af 40 nådegaver, defineret pragmatisk ud fra Bibelen og ud fra de opgaver, som varetages i nutidens kirker og organisationer. Sprint gennemgår hver nådegave med praktiske eksempler, kendetegn ved udrustningen og hvilke andre gaver, den kan være kombineret med. Da der kan være forskellige holdninger til visse nådegaver, kommer Sprint rundt om de forskellige holdninger klart og afbalanceret. Et sidste kapitel handler om brug, modtagelse og udvikling af nådegaver; en vigtig pointe er, at nådegaverne vokser ved at man bliver en mere moden kristen og ligner Kristus mere og mere!

Også undervisningsbog

Udrustning til tjeneste er blevet til ud fra de mange spørgsmål, forfatteren har mødt i forbindelse med sin undervisning, og nådegavetesten er et nyt værktøj, som er nyttigt at tage udgangspunkt i, hvis man overvejer, hvor man skal bruge sine evner, ressourcer og nådegaver. Bogen er også rigtig god til brug i kirker og organisationer, når man som leder, som medarbejder eller frivillig hjælper skal forvalte evner, ressourcer og nådegaver ud fra bibelske principper.
Bogen er en helt nyskrevet og udvidet udgave af Nådegaver – Guds udrustning til sine medarbejdere (1997).

Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen:
Udrustning til tjeneste – En praktisk håndbog
om nådegaver, naturgaver og andre gaver
245 sider • 250 kr. • Lohse