Netværk af frikirker sløjfer nu krav om voksendåb

Nu kan metodister og lutherske frimenigheder komme med i FrikirkeNet.
FrikirkeNet har nu fjernet den sidste knast for, at alle frikirker og frimenigheder kan være med i et fælles netværk.

Dåbsspørgsmålet bliver reguleret ude i de enkelte menigheder. Det er irrelevant for netværket, fastslår FrikirkeNets formand, Lars Bo Olesen.

Det skete på netværkets generalforsamling den 10. november i Mariager.
Her vedtog de 100 frikirker et nyt grunddokument, hvor der ikke længere er krav om, at medlemsmenigheder skal praktisere ”troendes dåb”.
– Vi har tilpasset dokumentet efter dem, vi er: et netværk mellem kirker og organisationer. Dåben er uvæsentlig i den sammenhæng. Det er noget, der bliver reguleret ude i de enkelte menigheder, fastslår FrikirkeNets formand, Lars Bo Olesen.
Dermed er vejen banet for, at også barnedøbende frikirker og frimenigheder kan være med i netværket. Det gælder bl.a. metodistkirker og de mange nye lutherske frimenigheder, som opstår i disse år.

Et dejligt skridt

Men vil metodisterne det? Vi orienterede Metodistkirkens formand Jørgen Thaarup, som kvitterede med det samme:
– For os er det et dejligt skridt, FrikirkeNet nu har taget, med en meget større åbenhed. Så vi vil da bestemt overveje at gå med.
Det er enkeltmenigheder, ikke hele kirkesamfund, der kan blive medlem af FrikirkeNet. Vil du gå ud og anbefale jeres menigheder at gå med?
– Vores struktur er sådan, at vi først vurderer det i vores landsledelse. Den nye retning i FrikirkeNet giver helt sikkert anledning til, at vi nu tager op, om vi vil anbefale medlemsmenighederne at gå med, siger Jørgen Thaarup.
Medlemsmenighederne skal dog være enige i FrikirkeNets værdier. I grunddokumentet står det klart, at netværket er karismatisk, bibeltro og missionerende. Det er opbygget af relationer, hvor lederne hjælper og supplerer hinanden, og menighederne får gavn af en fælles informationstjeneste.
Og derfor er det ikke lige meget, hvad man tror på, fastslår Lars Bo Olesen:

Ikke tandløse

– Vi har fjernet det med dåben for at få flere med. Men medlemsmenighederne skal tro på Bibelen og på Helligåndens gerning i dag. Ellers kan vi jo ikke udtale os samlet i pressetjenesten. Vi vil ikke miste kant, ikke blive tandløse
– Og derfor vil menigheder med fx en liberal holdning til vielse af homoseksuelle ikke kunne være med i netværket. Vi vil ikke kunne forsvare den slags ting, siger frikirkeformanden.

Nej fra Dansk Oase

Karsten Bach

Dansk Oase er et karismatisk netværk. Vil de anbefale deres frimenigheder, at gå med i FrikirkeNet?
– Nej, vi består af både sognekirker, valgmenigheder og frimenigheder i den lutherske tradition og bekendelse, og her tror jeg også frimenighederne føler sig hjemme, siger generalsekretær Karsten Bach. Han ønsker dog FrikirkeNet alt godt og glæder sig over at de to netværk allerede samarbejder på flere fronter.
FrikirkeNet koncentrerer sig fremover om pressetjeneste, magasinet domino og en årlig lederkonference.
Der arbejdes også med regionale ledernetværk, frikirkelig præsteuddannelse og koordination af nødhjælpsindsamling ved større katastrofer.