Unge kristne gider ikke Obama

I modsætning til det foregående valg har langt færre af USAs troende i alderen 18-29 denne gang støttet Obama.
For de unge kristne var de vigtigste spørgsmål sygesikring, skatteprocenter og ledighedsproblemet. Derefter kom værdispørgsmål som abort og homofile ægteskaber. Ifølge det kirkelige analyseinstitut Barna støttede 54 procent af de unge kristne Romney.
Også de kvindelige kirkegængere fra alle kirkeretninger lagde mest vægt på sygesikring, skatter og ledighed. Her støttede 53 procent Romney. De kvindelige kirkegængere menes at udgøre 30 procent af vælgerne.
Bodil