Flerkulturelle udfordringer

Læseværdig bog om de flerkulturelle og deres specielle ressourcer.
Har danske børn med udenlandsk opvækst noget til fælles med indvandrere og efterkommere i Danmark? Ja, det har de ifølge forfatterne til bogen Flerkulturelle rødder, for begge grupper er flerkulturelle og vokser op med erfaringer fra flere kulturer.
Og netop det gør bogen til spændende læsning: at det lukker op for brug af disse erfaringer i nutidens Danmark fremadrettet på en positiv måde. De flerkulturelle børn udvikler nemlig en personlighedstype, som både har styrker og udfordringer, og der bliver flere og flere af dem i vores globale verden.
Forfatterne skriver om, hvad der påvirker dannelsen af den nye personlighedstype ud fra dels danske og udenlandske undersøgelser, dels otte interviews, som er med i bogen. Hvert andet kapitel er et interview med en flerkulturel person i Danmark, og hvert andet kapitel handler om de kulturelle og psykologiske faktorer, som har indflydelse på det at være flerkulturel. Et kapitel handler om definitioner, da der i dag er mange flere typer flerkulturelhed end tidligere, fx er tredjekulturbørn en undergruppe af de flerkulturelle. Hvad betyder det flerkulturelle for personligheden, danskheden, identiteten, og hvordan er det især for indvandrere? Alt det belyser forfatterne i letlæst form med otte meget interessante og tankevækkende interviews som illustration – også om, hvad der har haft betydning for, at de kunne finde sig til rette i Danmark.

Flerkulturelle som brobyggere

Flerkulturelle opvokset i Danmark og danskere med udenlandsk opvækst har et potentiale; de kan være brobyggere, og de har værdifulde kompetencer. De har dog også udfordringer, som det kan svare sig at hjælpe dem med. I bogens sidste kapitel giver begge grupper gode råd til andre flerkulturelle baseret på egne erfaringer. I efterskriftet skriver forfatterne, at der er behov for et Flerkulturelt Råd eller en Flerkulturel Tænketank, hvor man kan diskutere videre, og en litteraturliste giver gode forudsætninger for at læse mere om emnet.
Det er en bog, som er værd at læse, da vi kan lære af den og møde de flerkulturelle på en frugtbar måde; og dermed værdsætte deres specielle ressourcer, som forfatterne mener, vil blive mere efterspurgte i fremtiden.

Maria Christensen og Svend Løbner Madsen:
Flerkulturelle rødder
– Styrker og udfordringer ved en flerkulturel opvækst
200 sider • 278 kr. • Dansk Psykologisk Forlag