Kæmp for alt…

”Kæmp for alt, hvad du har kært!” er emnet, når Udfordringens redaktør Henri Nissen mandag den 21. januar kl. 19 taler på Biblioteket i Vejle.
– Det er Kristendemokraterne, der inviterer til det offentlige møde. Men alle kristne bør overveje, hvordan vi kan påvirke det kulturelle og politiske liv i Danmark, så den åndelige nedtur ikke fortsætter uhindret, siger taleren, der håber, at der kommer andre end medlemmer.
– Det ville være skønt, hvis flere unge gik ind i politik, uanset hvilke partier de vælger. Vi har brug for mere kristent ”salt”.
Efter mødet og kaffen holder KD samme sted generalforsamling og opstillingsmøde, hvor medlemmerne skal vælge nye folketingskandidater i de to kredse. Formanden Knud Hauge håber, der kommer nogle forslag.