Nye menigheder og mere mission i 2013

Indførelsen af kirkelige vielser af homofile i 2012 fører til mange nye menighedsdannelser.
Det afspejles i vækkelsesbevægelsernes planer for det nye år.- Hvordan kan de mange nye fri- og valgmenigheder udgøre en ressource for os – og omvendt? spørger Indre missions generalsekretær, Thomas Bjerg Mikkelsen.

Thomas Bjerg Mikkelsen, generalsekretær i Indre Mission

Folkekirken er i dyb krise efter et år med indførelse af kirkelig vielse af homofile og udmeldelser i tusindvis.
Alligevel er flertallet af danskerne stadig medlemmer af den danske folkekirke. Hvad gør de folkekirkelige vækkelsesbevægelser i denne situation?
Udfordringen har talt med generalsekretærerne fra både Indre Mission og Luthersk Mission om deres forventninger til det nye år.
Luthersk Mission og Indre Mission skal både hver for sig – og sammen, i bl.a. Evangelisk Luthersk Netværk, forholde sig til kirkespørgsmålet.
Begge generalsekretærerne taler om strukturelle ændringer i bevægelsernes arbejdsgrene. Disse ændringer skyldes både en stram økonomi og ønsket om at effektivisere arbejdet.
Også Kristeligt Forbund for Studerende vil effektivisere missionsindsatsen. Her satser man målrettet på udrustning, idet mindst 200 studerende skal gennemgå en såkaldt ”iværksætteruddannelse” for bedre at kunne formidle troen til deres medstuderende.
For Dansk Oase handler det om at være der, hvor de søgende er – og formidle evangeliet attraktivt og menigsfuldt. Den kristne tro skal være synlig i hverdagens ord og handlinger.
Også Frikirkenet vil satse på at blande sig med mennesker uden for kirkens rammer. Og så håber man på at komme mere til orde i medierne som en stemme i værdidebatten.

Læs mere her