Udsatte kvinder får hjælp i Nigeria

Torben Madsen fra International Aid Services (IAS) er på vej til det uro-plagede Nigeria for at støtte op om et projekt for udsatte piger og kvinder.
Ugifte gravide bliver udstødt af familien, mens gifte kvinder bliver ved med at føde børn, selv om deres kroppe er udslidte – og mange lider under arbejdsløshed eller HIV/AIDS. Samtidig er Nigeria ramt af mange etniske og religiøse konflikter.
Torben Madsen skal bl.a. møde den 70-årige Mrs. Soyebo, som underviser udsatte kvinder og hjælper dem med at starte en lille virksomhed. Som ældre nyder hun stor respekt i det afrikanske samfund.
IAS er pinsekirkernes nødhjælpsarbejde.
Bodil