10.000 underskrifter til ministeren

Blå Kors overleverede knap 10.000
underskrifter til fordel for behandlingsgaranti for børn af alkoholikere til sundhedsminister Astrid Kragh.Få løfter, men stor forståelse og velvilje kunne Blå Kors tage med sig hjem fra Debatmøde på Ørestads Gymnasium.

Minister for sundhed og forebyggelse, Astrid Kragh, modtog de mange underskrifter i en kasse med et vigtigt budskab.

Børn af alkoholmisbrugere skal have ret til hjælp. Så enkelt siger Blå Kors det og henviser til den behandlingsgaranti, som gælder alkoholmisbrugere. Og det er ikke kun Blå Kors, som mener dette. 9367 borgere i Danmark har skrevet under på en opfordring til lige vilkår for dem, der må leve med de sociale og psykiske følgeskader ved at vokse op med en forælder med et alkoholmisbrug.

Synd for børnene

På Ørestads Gymnasium var sundhedsminister Astrid Kragh den 28. januar inviteret til at modtage de mange underskrifter og Blå Kors’ oplæg til lovændringen.
Desuden medvirkede Anny Winther, borgmester og fmd. KL’s socialudvalg; Ninna Thomsen, sundhedsborgmester, Københavns Kommune, samt tre folketingsmedlemmer fra henholdsvis Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.
Og selvom ingen af dem kom med egentlige løfter, var de allesammen enige om, at det var en vigtig sag, og at det var synd, hvis børnene blev ladt i stikken.

Bedre end blår

– Vi synes, at det var en vellykket dag. Vi fik afleveret vores underskrifter til ministeren, som fortalte, at hele området var noget, som hun kiggede nærmere på, fortæller kommunikationschef Per Breinholt; han fortsætter:
– Egentlig er det jo bedre end at give os blår i øjnene med en falsk behandlingsgaranti, hvor pengene og kvaliteten ikke følger med.
– Men samtidig er økonomien jo presset, så selvom der ifølge formanden for KL’s sundhedsudvalg Ninna Thomsen også er et stort ønske om at forbedre indsatsen i kommunerne, er det ikke bare noget, som ændrer sig i morgen, forklarede Per Breinholt, som lovede at Blå Kors nu ville arbejde videre med lovforslaget og holde politikerne fokuserede på emnet.

Penge at spare

Og ifølge Blå Kors er der god grund til at gribe tidligt ind hos pårørende til alkoholmisbrugere. De ligger betydeligt højere end landsgennemsnittet både når det gælder selvmord og psykisk sygdom, men med en tidlig rådgivningsindsats kan dette sænkes – og dermed gavne både menneskerne bag og kommunernes sunkne pengekasser.
– Normalt gå der op mod ti år fra en alkoholikers familie erkender problemet, til han eller hun selv gør det samme. Men det har vist sig, at hvis ægtefælle og børn får mulighed for at få hjælp tidligt i forløbet, fremskynder det alkoholikerens selverkendelse og kan dermed være med til at redde familien fra at gå i opløsning eller børnene fra eventuelt at skulle tvangsfjernes, hvis misbruget spredes til forælder nummer to. Og det er et sted, hvor kommunen kan spare rigtig mange penge, forklarer Per Breinholt, som håber på en generel kulturændring i forhold til alkohol, ligesom der har været, når det gælder rygning.
– Til debatmødet havde vi en god dialog omkring følgeskaderne omkring en alkoholmisbruger og ønsket om at skabe en kulturændring, fortalte han.
I alt 632.000 danskere lever lige nu i, eller er vokset op i, en familie med alkoholmisbrug. Studier viser, at cirka halvdelen klarer livet uden særlige problematikker, mens resten må kæmpe sig igennem.