Debat

Det går så godt…

Det går så godt – så godt – så godt,
pensionisterne de får en robot,
den kan suge hos dem allesammen,
”Sådan er det jo” siger madammen,
jeg har ingen komentar i dag, si`r Annette, men Fru Schmidt, hun slukker sorgen.
”Der kommer en god løsning i morgen”
HOVSA, der røg den til jorden
og solen blinker i fjorden,
om lidt står stilletterne hos Barroso,
så får vi en ny mafioso.
Spaniolen han hopper i gondolen,
de sejler sammen til det græske øhav,
det trækker op til et mægtigt søslaw,
men helt uden penge,
kan det godt vare længe.

Ak JESUS, du er Herre,
men jeg må nok sige, desværre,
vi tror kun på vores ego,
går det ikke, så har vi EPO
Guldet, det glipped igen i år,
Ulrik, han fik mavesår,
mens de arbejdsløse, står og gaber,
går det den vej kyllingen skraber,
men han får ros, og Riis får ris,
jo, vi skal alle i paradis.
Peer Laigaard
Sønder Allé 3
7860 Spøttrup

På trapperne

Der findes mindst 17 milliarder planeter med samme størrelse som jorden – alene i Mælkevejen. Det fastslår forskere på baggrund af data fra rumteleskopet Kepler. Hvis Gud ikke fandtes, måtte han opfindes. Ingen, ved deres fulde fem, kan for alvor tro på, at universet, incl. du og jeg, skyldes blind tilfældighed; vi må snarere søge Gud, som slægter til alle tider har gjort det og glæde os over, at Gud findes og leder os til tro på ham og den, han har sendt til verden, nemlig Jesus.
Vi er målet for Guds eksperiment med støv og ånd. Og takket være Jesus, frelseren, kan vi komme til Faderen og blive retfærdiggjort ved tro – ikke ved hjælp af gode gerninger og religiøse øvelser.
Lidt på samme måde som Gud blev inkarneret som menneske bliver Satan det desværre også. Det betyder, at han, på et tidspunkt, fremstår som et menneske: “Lovløshedens menneske åbenbares – fortabelsens søn” skaber sig en platform for udøvelse af sin magt. Forudsætningen er kaotiske tilstande økonomisk, politisk og religiøst. Og det kan man jo så spekulere på, om ikke tiden nærmer sig for en sådan person, der kan bringe “orden” i tingene.
Knud Held-Hansen
Juelsparken 2, Aalborg

Glad for Udfordringen

Jeg er blevet meget glad for Udfordringen, for den giver mig meget i min tro på Guds Søn, Jesus Kristus, min Frelser.
Jeg vil gerne fortælle om Guds meget store trofasthed imod mig, selv om jeg har været igennem mange svære ting i mit liv. Men jeg kan jo ikke fortælle hele min lidelseshistorie.
Jeg var udsat for en trafikulykke i 1966, hvor jeg pådrog mig indre kvæstelser og et dobbelt kraniebrud. I næsten tre måneder lå jeg bevidstløs, først på Haderslev Amtssygehus og senere på Odense Universitetshospital. Da jeg vågnede, måtte jeg til at lære alt forfra igen!
Jeg har haft mange skuffelser i mit liv. Det er også meget svært for mig at få kontakt med det andet køn. Jeg savner en kvinde i mit liv.
Jeg har nogle kristne venner, som jeg kommer sammen med. Det er nogle ægtepar, som jeg kender fra en uge ved Tinglev.
Gud er trofast, og han holder fast ved os, til vi når Himlen. (Forkortet, red.)
Svend-Aage Nielsen
Midtkobbel 36, Kollund
6340 Kruså

Elsker du Jesus?

Maleri af Marianne Mortensen

”Herre! Du kender alt, du véd, at jeg har dig kær!” (Joh. 21:17)
En mand vil vide, hvorfor jeg elsker Jesus. Det er et samvittighedsspørgsmål. Gør jeg det? Jeg, som ”fejler i mange ting”, Jak. 3:2?
Alligevel må jeg svare med Johannes’ ord: “Vi elsker, fordi Han elskede os først!” (1. Joh. 4:19).
Sådan tror jeg, enhver ærlig discipel vil sige. Jeg læste om en mand, der i et afgørende øjeblik i sit liv sagde: “Hvis det er sandt, at Gud virkelig har elsket mig så højt, hvorfor skal jeg da blive ved med at være Hans fjende?” Og det er jo befriende sandt.
Papir er taknemligt. Det er let at skrive om dette. Men vor Frelser siger også – til selvransagelse og meget usentimentalt – til sine disciple: “Hvis I elsker mig, så hold mine befalinger!” (Joh. 14:15). Vi elsker ikke Jesus mere, end vi elsker Hans ord i praktisk lydighed.
En kvinde besøgte mig på Rigshospitalet, hvor jeg lå som hjertepatient, og sagde med skinger røst: “Jeg ELSKER Jesus!” Jeg ønskede kun, hun hurtigst mulig ville forlade mig, for jeg følte, jeg havde besøg af en sværmer og ikke en ydmyg efterfølger af Herren.
“En bekendende kristen” kan blive falsk varebetegnelse. Som Thomas a Kempsis har sagt: “Kristus har mange bekendere, men kun få efterfølgere!”
En sikker måde at blive bevaret fra vildfarelse på vil altid være selv at forkynde Kristus, ikke bare med ord, men i lydig efterfølgelse. Reaktionen kommer automatisk, ej mindst fra dem, der gerne vil have religion, men ikke Kristus i Ånd og sandhed. Måske til nød som en trosbekendelse.
Jeg har ingen lyst til at sige til højre og venstre: “Jeg elsker Jesus!” – hvem har det? – men vil hellere, som Johannes i Johs.evangeliet, omtale mig selv som “ham, Jesus elskede” (Joh. 13:23) – ja, hellere fortabe mig i Hans kærlighed. Og så leve ud denne kærlighed trods alle personlige mangler.
Jørn Nielsen
H.C. Lumbyes Vej 159A
4700 Næstved