Hospicer vil nå længere ud

Det er temaet for Hospice Forum Danmarks årsmøde i Odense lørdag den 20. april.Hospice skal være et tilbud til alle mennesker med livstruende sygdomme – også lunge- og hjertepatienter.
Derfor er der brug for flere hospicepladser, derfor kommer læger og sygeplejersker ud i hjemmene, og derfor er der ønsker fremme om at afprøve en model for såkaldte ”daghospicer”.
Det kan man høre mere om på Hospice Forum Danmarks generalforsamling og årsmøde på Dalum Landbrugsskole ved Odense lørdag den 20. april.

Ung bevægelse på 20 år

Det er 20 år siden, det første hospice blev etableret i Danmark, og nu tager bevægelsen nye skridt for at lindre smerter og symptomer hos mennesker med livstruende sygdomme.
– Vi glæder os over Folketingets beslutning om at øge antallet af hospicesenge, således at vi i løbet af 2014 vil have 250 hospicesenge i Danmark, siger Tove Videbæk, der er landsformand for Hospice Forum Danmark. Hun fortsætter:
– Lige nu lider 97 procent af patienterne på hospicer af kræft, men hvis også mennesker med fx alvorlige lunge- og hjertesygdomme skal kunne få glæde af hospicernes tværfaglige ekspertise, skal vi i Danmark op på 450 senge. Samtidig bør de palliative teams styrkes. Daghospicer kunne ligeledes være en stor hjælp for mennesker med livstruende sygdomme, som ønsker at blive i deres eget hjem.

Første daghospice?

På Hospice Djursland har man et stort ønske om at få mulighed for at afprøve en model for et sådant daghospice. Her ville naboer og pårørende kunne bringe den syge ind, så vedkommende kan blive tilset, medicineret og få glæde af foredrag, gymnastik og socialt samvær.
Dorit Simonsen, som er hospicechef ved Hospice Djursland, vil på årsmødet fortælle om modellen.
– Mange mennesker, som ligger hjemme med alvorlige sygdomme, er ensomme og trænger til at komme ud. De ligger hjemme og er ofte meget alene. Jo, de har besøg af hjemmesygeplejersken og det palliative team. Men de har brug for at komme ud af ensomheden, og den livskvalitet vil vi gerne give dem, fortæller Dorit Simonsen.

Fordoblede sengedage

Årsmødet får også besøg af formand for Dansk Sygepleje Råd, Grete Christensen. Hun står bag en stor undersøgelse, der viser, at antal sengedage på hospice næsten er fordoblet de seneste fem år – fra 34.303 sengedage i 2007 til 61.519 sengedage i 2011.
Og hospice er den ultimative måde at yde palliativ indsats på, mener Grete Christensen. Men tilføjer:
– Jeg tror, vi i fremtiden bliver nødt til også at blive mere tydelige på, at det faktisk kan være en god død at dø i hjemmet. Efter min opfattelse dør alt for mange på hospitalet i disse år.
Eva