Afrikansk land vil absorbere eritreanere deporteret fra Israel

Et indtil videre ukendt afrikansk land har indvilget i at absorbere eritreiske flygtninge, der nu vil blive deporteret fra Israel.
Det menes, at 35.000 flygtninge fra Eritrea idag befinder sig i Israel og har gjort Israel til et af verdens største samfund for illegale indvandrere fra Eritrea. Mange af dem vil nu blive deporteret. Blot et mindretal ventes at ville få officiel status som flygtning.

Oplysningen om dette ukendte modtagerland blev fremsat under en høring i Israels Højesteret.

Det oplystes tillige, at Israel er i kontakt med to andre lande, som ville tillade, at sudanesere, der vil vende tilbage til Sudan fra Israel, vil kunne gøre dette gennem et tredjeland.

Flygtninge fra Eritrea i Israel.

Ifølge israelske myndigheder er blot to infiltratorer kommer over Israels sydgrænse, sammenlignet med 2031 i maj 2012.
– Denne bratte nedgang, siger statsminister Binyamin Netanyahu, viser, at grænsehegnet langs grænsen til Egypte har opnået dets mål. Efter at vi har bremset denne infiltrationsbølge, er det nødvendigt at fokusere på at hjemsende disse personer, der er kommet illegalt ind i Israel.

Grænsehegnet er 230 kilometer langt og har kostet 1.6 milliarder shekler (ca. 400 millioner dollas).

For et halvt år siden udnævnte Netanyahu den tidligere Mossad-efterretningsmand, Hagai Hadar, som sin særlige udsending i bestræbelserne på at sende disse illegale indvandrere hjem eller finde et tredjeland, som vil tage imod dem. Hadas har tidligere været leder af den israelske forhandlingsgruppe, det lykkedes at opnå løsladelse for den kidnappede soldat, Gilad Shalit.

Hadas har været Israels repræsentant i drøftelser med bl.a. Ghana, Syd-Sudan, Uganda og Kenya om situationen for grænseoverløbere fra disse lande.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Han har foreslået, at Israel giver eritreanske illegale indvandrere en landbrugsuddannelse, og at der oprettes et landbrug i lande, som vil accepterer dem.

Dette ville sikre, at de pågældende havde et arbejdssted. Israel tilbød også incentiver som bevilgelse af penge, medicinsk hjælp og infrasruktur-bistand til lande, der havde indvilget i at modtage sådanne illegale indvandrere.

En 34-årig illegal indvandrer fra Eirtrea, Emmanuel Yemeni, siger i Tel Aviv:
– Vi ved ikke engang hvilket modtagerland, de taler om. Efter fem år i Israel er jeg bestyrtet over, at jeg endnu ikke opfattes som flygtning. Det er svært at forestille sig, at et tredjeland vil acceptere 35.000 eritreanere.


Artiklen fortsætter efter annoncen: