Godt nyt mod stress

Denne bog føjer sig flot ind i rækken af små udgivelser, der viser forlagets skarpe blik for de problemer, der rører på sig i vores moderne tid.Alle taler om stress, men hvem gør noget ved det? – Lotte Lyngby, der arbejder som sogne- og sygehuspræst, gør forsøget her. Og det er vel at mærke ikke Østens religioner og meditations-praksis, hun går på jagt i.
Som hun så rigtigt skriver, behøver vi ikke se så langt væk endda “for at finde hjælp til at leve et nærværende og godt liv. Midt i vores egen kultur ligger der indsigter, der kan bringe lettelse, aflastning og det rette perspektiv ind i et fortravlet nutidsliv”.
Bogen er tilegnet den fortravlede Martha, der mest af alt ligner en moderne stress-ramt.
Det har Lotte Lyngby selv haft tæt inde på egen krop. Hun har to gange været sygemeldt med stress, og dét gør, at man lytter ekstra opmærksomt til hendes ord: om motivation, om det store i det stille, om ikke at kunne gå på vandet, om at give glæden næring, om at være stærk midt i sin svaghed – og overordnet: om at tage imod Jesus som sin stress-coach.
Bogens enkelte kapitler afsluttes dels af tanker til nærmere overvejelse, dels af et bibelcitat til hjertets
fordybelse.

Lotte Lyngby:
Kære Martha
– ord om Gud til et liv med stress
157 sider
199 kr.
Unitas