Stop børns adgang til porno

Af Heidi Als Ringheim Formand for Pornofrit Miljø
Af Heidi Als Ringheim
Formand for Pornofrit Miljø

Pornofrit Miljø ønsker, at danske politikere får øjnene op for pornoens skadevirkninger og tager ansvar for at beskytte børn og unge.

I min verden er pornografien en grundlæggende skæv-vridning af seksualiteten.
Den eneste form for ulovlig pornografi, vi har her i landet, er børnepornografi. En hæslig pornografiform, som alle kan være enige om skal være forbudt.

Men når den engelske premierminister, David Cameron, bruger tid, kræfter og hjerteblod på at udarbejde en plan for at beskytte børn og unge imod andre former for pornografi af den skadelige slags, bliver det af visse personer fremstillet som et moralsk korstog imod sex og berøvelse af frihedsrettigheder.
Det er ikke en rimelig beskyldning.

Mere end velkommen

Den 22. juli fremlagde han en nøje tilrettelagt flerpunktsplan med det formål at beskytte børn imod pornografi, når de er online. Det vil bl.a. ske i form af øget regulering og kontrol af pornografi på internettet.
I England har der været en stigende tendens til vold og voldtægt mod piger og kvinder samt øget forekomster af risikobetonet seksuel adfærd.
Og planen, som allerede få dage efter offentliggørelsen er blevet kendt over store dele af verden, er blevet modtaget med meget forskellige reaktioner.
Fra Pornofrit Miljøs side hilses de forskellige tiltag i planens hovedtræk mere end velkommen. Vores hovedbudskaber har lige siden 2000 været, at pornografi bør være noget, man aktivt skal vælge til, og ikke noget, der påtvinges den enkelte, samt at børn og unge skal beskyttes imod pornografi.
En af hovedbestanddelene i den britiske regerings plan er, at de fleste husstande i Storbritannien vil få pornografi blokeret af internetudbyderen.

Uansvarlig laden-stå-til

Ønsker man porno, må det aktivt vælges til. Et løsningsforslag, som danske politikere kunne afprøve, hvis også de ønsker at beskytte børn og relationer.
Ellers kunne politikerne måske muliggøre at fravælge det ved at sætte en stopper for markedsføringen, styrke filtrene og således muligheden for at vælge det fra og/eller sikre, at der er pornofiltre på alle offentlige computere på skoler, biblioteker, fritidshjem ol.
Det er nemlig et tiltag, Pornofrit Miljø siden foreningens start har advokeret for.
Eller de kan fortsætte deres uansvarlige laden-stå-til holdning.
I Pornofrit Miljø er vi interesserede i at gøre det danske samfund, og politikerne især, opmærksomme på, at det er på tide at tage skyklapperne af og indse, at vi i Danmark også har vores skadevirkninger forårsaget af pornografi.
Vi ønsker at gøre opmærksom på, at vi i vores samfund også har et ansvar for fortløbende at udarbejde og iværksætte tiltag, som kan beskytte børn og unge, blandt andet ved som i England at begrænse børns adgang til skadeligt pornografisk materiale.

Internettet er invasivt

I en nylig udgivet undersøgelse fra EU-organisationen ’EU kids-online’ (feb. 2013), hvor 10.000 børn og unge mellem 9-16 år er blevet spurgt om, hvad der bekymrer dem mest på internettet, kommer porno ind på en klar førsteplads.
Dette er en undersøgelse, hvor børnene med egne ord har fået lov til at uddybe bekymringerne, hvilket en særdeles høj procentdel valgte.
Vi har en stærk og stolt tradition for at tale med og oplyse vore børn og unge; noget, vi gør som forældre og igennem vores skolesystem – men i fremtiden vil det ikke være nok.
Internettet er så invasivt og allestedsnærværende, at vi er nødt til, og hellere i dag end i morgen, at turde tale om, at det er i orden i en eller anden udstrækning at udarbejde metoder til, hvordan internettet kan reguleres.
Det handler om at beskytte børn og samtidig give voksne mulighed for at gøre det, de vil, inden for lovens rammer.
Pornofrit Miljø er derfor imødekommende over for forslag og tiltag, som netop forsøger dette. Både som det, der over de næste måneder iværksættes i England, og som de overvejelser, man gør sig i Island.

Pornografi er til stede i enorme mængder på internettet. Hvordan vil vi håndtere dette medie? (modelfoto)
Pornografi er til stede i enorme mængder på internettet. Hvordan vil vi håndtere dette medie? (modelfoto)
Det handler om at beskytte børnene

Vi er ikke ude på at forbyde porno, det har aldrig været vores ærinde, men vi mener, at det er på høje tide, at der sker mere end blot som den eneste løsning at lægge det over på forældrene. Det handler ikke om censur eller om at begrænse frihed.
Det handler om at beskytte børn og samtidig give voksne mulighed for at gøre det, de vil, inden for lovens rammer.
Små og unge hjerner og sind er ikke modne og udviklede nok til at tage en voksen beslutning omkring disse problemstillinger.
Vi mener desuden, at de efterhånden mange undersøgelser, der påpeger, at pornografi kan skade børn og unges adfærd og udvikling, især den seksuelle, bør underbygges af danske undersøgelser, der både inddrager dem, der allerede findes, samt ser på, hvilke tiltag der er sat i værk, og hvilke der kan sættes i værk for at begrænse uhensigtsmæssige følger og negative konsekvenser.
Det er et voksende globalt problem, og det ville klæde Danmark, når nu vi var det første land i verden, der tillod pornografi, også at være et foregangsland i at udtænke og udarbejde løsninger til at rette op på, udbedre samt forebygge skadelige følger af pornografi.
De undersøgelser, som der især mangler i Danmark, er undersøgelser om pornos påvirkning på de nærmeste relationer. Især når man taler om afhængighed af pornografi.
Desuden er der i Danmark en tendens til at afvise resultaterne af alle de undersøgelser, hvor forskerne ikke i udgangspunktet går ind for fri pornografi. Samtidig kan danske undersøgelser være præget af en forudbestemt ønske om at bevise, at pornografien ikke skader.

England, Island og Asien

I Danmark ser vi ikke samme følger som dem, man ser i England, USA eller fx de asiatiske lande, men følger, det er der – også kedelige af slagsen.
I England er der fx en stigende tendens til vold og voldtægt mod piger og kvinder samt øget forekomst af risikobetonet seksuel adfærd, hvoraf de mest uhyre og ekstreme konsekvenser var den ulykkelige situation, hvor to drenge misbrugte, mishandlede og siden dræbte to små piger.
Island har haft flere tilfælde af børn, der er blevet udsat for pornografi med efterfølgende traumer, som sidestilles med de traumer, som personer, som har været ude for seksuelle overgreb, oplever.
I flere asiatiske lande kæmper man med frygtelige følger af pornoproducenters iskolde forretningsmetoder, hvor de som gave giver både voksne, men også unge og endda børn helt ned til 4-5 år mobiltelefoner, mod at disse begår seksuelle overgreb mod andre børn og optager det, giver det til pornoproducenterne, som sælger det videre som pornografi.
Har vi et ansvar for at komme denne slags til livs?
Altså – hver kultur sine skikke, adfærd og følger – også når det gælder pornografi. Når vi kigger på Danmark, er der ingen grundige undersøgelser, der kan fortælle os, hvori de skadelige følger hos os ligger.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Relationel mistrivsel

Hvornår er et barn parat til at blive udsat for eller se pornografi?
Taler man med førende eksperter og terapeuter i pornoafhængighed, kan man få en anelse om det. Fx tales der om voksende mistrivsel i omgangen med andre mennesker.
Jeg har talt med en stor amerikansk organisation, der har haft over 10.000 personer fra 85 forskellige lande igennem deres online-program mod pornoafhængighed.
Mange af de deltagere, som går igennem programmet, har forklaret, at de egentlig ikke som sådan har et problem med at bruge pornografi, men fordi de oplever, at de i stigende grad får problemer i deres parforhold og andre nære relationer, og fordi deres liv bliver mere og mere ensomt, indser de, at de har brug for hjælp.

Enorme mængder

I forhold til børn, også de danske, er det vel værd at tænke over begrebet parathed.
Hvornår er et barn parat til at blive udsat for eller se pornografi? Hvad enten det er lidt eller meget?
Hvad skal der til, for at barnets normale og naturlige seksuelle udviklings faser bliver forceret eller skubbet i uhensigtsmæssige retninger på grund af pornografi? Omstændigheder som disse er vi nødt til at tage stilling til.
Pornografi er til stede i enorme mængder på internettet, og med internettets enorme tilstedeværelse i børns tilværelse er vi nødt til nøje at overveje, hvordan vi håndterer dette medie, der som intet andet i verdenshistorien har forandret folks måde at kommunikere på, at handle på, at profilere sig på, at sælge varer, at omgås med hinanden på og at blive påvirket af.

Smid skyklapperne

Det er på tide, at vi som ansvarligt samfund tør smide skyklapperne eller berøringsangsten over for den såkaldte frihedsberettigelse over for alt, hvad der har med skadelig pornografi at gøre.
Det er på tide, at vi tør tage en diskussion om, hvad, hvor meget og hvor længe internettet i frihedens navn skal have lov til ukontrollabelt at gribe ind i menneskers liv – især hos de små af slagsen.


Artiklen fortsætter efter annoncen: