25% vækst på ét år

– Vi kunne også mærke presset for et par år siden, fortæller lærer Peter Senholt.
– Mange efterskoler kæmper endnu, men vores elevtal er steget. I år har vi 106 elever, og vi har måttet udvide med nye lokaler og elevværelser i pavilloner.
Frydensberg er den efterskole i Danmark, som har flest integrationselever.
– Nogle afrikanske menigheder har fået kontakt med os, så flere familier sender deres børn. Og tit kommer der flere søskende fra samme familie til skolen, forklarer Peter Senholt.
Frydensberg tilbyder integrationseleverne dansk som andetsprog.
– Mange af disse elever med ”anden etnisk baggrund” har forfærdelige livshistorier, men de bringer meget godt. Og de bidrager med gode værdier, understreger Senholt.
Eva