Hallal-slagtet kød med mere

I denne tid pågår der i mange aviser en debat om halal-slagtning, og mange kristne og andre bryder sig ikke om at sætte tænderne i et stykke kød, hvorover der er bedt rituelle, religiøse bønner før slagtningen.
Jeg kommer til at tænke på mit arbejdsliv, der indebar mange rejser og hotelovernat-ninger for mit gamle firma.
Efter min omvendelse til Kristus lærte jeg mig at bede en bordbøn, som jeg fandt i Det Nye Testamente, og den tog jeg efterhånden med mig på disse rejser. Denne bordbøn, som er Guds Ord til os, lyder som følger:
”For alt, hvad Gud har skabt, er godt og skal ikke forkastes, når man tager imod det med tak; for det helliges ved Guds Ord og ved bøn.” (1. Tim. 4,4-5)
Når du, som tror på vor Herre Jesus, siger tak for det, du skal spise, så helliges det ved Guds Ord. Og hvis vi skal gå i dybden: Hvem er Guds Ord? Det er selveste Jesus! (Joh. 1,1-Åb. 19,13)
Også bønnen er medvirkende til denne helligende proces, og når vi så afslutter den i Jesu navn, så er den hjemme. ”For Han, som er i jer, er større end han, som er i verden” (1. Joh. Br. 4,4).
Velbekomme. (Forkortet, red.)

Mogens Albrechtsen
Fagotvej 50
4700 Næstved