63 kristne ledere i fængsel

Selv kristne fra de registrerede kirker i Vietnam risikerer forfølgelse for deres tro. Foto: Åbne Døre.
Selv kristne fra de registrerede kirker i Vietnam risikerer forfølgelse for deres tro. Foto: Åbne Døre.

Kristne i Vietnam risikerer forfølgelse og fængsling, især hvis de tilhører etniske mindretal.

Den kristne menneskeretsorganisation International Christian Concern modtog i juli en liste med navnene på 63 kristne ledere, som sidder fængslede i vietnamesiske fængsler.

De 63 fanger, som har fået domme på mellem fem og 18 år, opholder sig i fire fangelejre på forskellige steder i Vietnam.

Livsvilkår i fængslerne

Fangerne lever under umenneskelige forhold. International Christian Concern (ICC) oplyser, at fangerne kan tvinges til at arbejde op mod 14 timer om dagen. Samtidig skal de leve af begrænsede madrationer bestående af ris og korn.
Derfor bliver mange fanger syge, og de har kun meget begrænset adgang til behandling. Samtidig foregår der megen vold fangerne imellem. ICC meddeler, at en af kirkelederne var blevet slået så voldsomt, at han havde mistet forstanden.

Etniske kristne

De 63 fanger kommer næsten alle fra etniske minoritetsgrupper i Vietnams centrale højland.
Minoritetsbaggrunden sammen med deres kristne tro gør dem mistænkelige i de kommunistiske myndigheders øjne. Kristendommen ses nemlig som en slags importvare fra USA. Det er farligst at være kristen i landdistrikterne, hvor man heller ikke har adgang til internationale medier og assistance fra udlandet.
I slutningen af 2012 besøgte to medarbejdere fra ICC hustruerne til to af de fængslede præster i det centrale højland. Selv om de var forklædt, måtte ICC-gæsterne nøjes med meget korte interviews, fordi regeringen holder streng kontrol med alt, hvad der foregår.

Forfulgt efter protester

Nogle af de 63 er sandsynligvis blevet fængslet efter socialt inspirerede protester i 2004. Herefter slog myndighederne hårdt ned på de kristne, og mange af disse sidder stadig i fængsel.
Selv medlemmer af landets registrerede kirker oplever forfølgelse, mens de uregistrerede kirker ofte oplever tilfældige overgreb.

Forfulgte familier

Den 27. september kunne Radio Free Asia fortælle, at den fængslede pastor Nguyen Cong Chinhs hustru og parrets fem børn var blevet lukket inde i deres eget hus. Politiet forseglede familiens døre og satte et checkpoint op udenfor.
Chinhs hustru, Tran Thi Hong, siger, at hun ikke kunne tage børnene til lægen, og at myndighederne måske prøver at hindre hende i at besøge manden, som har fået en dom på 11 års fænsgsel.
Efter offentliggørelsen af listen bruger myndighederne dog tilsyneladende mindre vold mod de 63 og deres familier.