Er jøder mest værdifulde?

Spørgsmålet stilles af en debatdeltager på Kr.D.´s debatforum i harme over de store erstatningssummer, der er udbetalt til 2. verdenskrigs holocaust-ofre – ”hvad med alle de andre ofre, de er i mine øjne lige så værdige”, skriver hun. Sandt nok.
Nej, jøderne er ikke mere værdifulde eller ”kvalificerede” end andre mennesker. Tværtimod siges det klart til det jødiske folk: ”Det er ikke, fordi I er større end alle andre folk, at Herren har fattet velbehag til jer og udvalgt jer, thi I er det mindste af alle folk… (5. Mos. 7:7).
Deres udvælgelse er ikke lig med nogen speciel ”saligkåring”, men tager sigte på Guds overordnede frelsesplan, som samler sig om jøden Jesus af Nazaret, Guds evige Søn og synderes Frelser. Det var om sig selv og forkyndelsen af sig selv, Jesus sagde: ”Frelsen udgår fra jøderne.” (Joh. 4:22).
Alle verdenskrigens 40-50 mill. ofre er værdifulde sjæle for Gud, – også din fortabte sjæl er værdifuld, ja så værdifuld, at Gud lod sin Søn dø på korset også for din synd. Han kommer nu til dig i dag som den levende, opstandne og nærværende Frelser.
Jeg tror ifg. Bibelen, at jøderne indgår i Guds frelsesplan med Jesus Kristus (Messias) i centrum. Jeg deltager ikke i noget politisk rænkespil og tror ikke, at holocaust kan gøres op i penge. Det endelige, moralske opgør sker ikke i noget ”verdenssamfund”, men for Guds trone: ”Endeligt og afsluttende vil Herren gøre regnskabet op på jorden” (Rom. 9:28). Det gælder både for den enkelte og for folkeslagene (nationerne).
Har du haft et sådant personligt opgør med den evige Gud og truffet dit evige valg for eller imod Jesus Kristus?
Jørn Nielsen
H.C. Lumbyes Vej 159A
4700 Næstved