Hver fjerde er stadig kristen

Peter Gundelach er medforfatter til artiklen om tro i Danmark.
Peter Gundelach er medforfatter til artiklen om tro i Danmark.

Troen på kristendommen falder ikke i Danmark, hvis vi skal tro resultaterne i en ny forskningsartikel.
Den viser nemlig, at den samlede del af befolkningen med en kristen tro stort set konstant har ligget omkring en fjerdedel de sidste 30 år.
Forskningsartiklen ”A spiritual revolution in Denmark?” (En åndelig revolution i Danmark? red.) drager sine konklusioner på baggrund af den danske del af den europæiske værdi-undersøgelse, som udføres hvert niende år.
I undersøgelsen skal deltagerne – for at ryge i kategori som kristne – afkrydse, at de tror på mindst to ud af følgende fire hovedpunkter i kristendommen: ”Gud, himlen, helvede, synd”.
I forskningsartiklen undersøger forfatterne Peter B. Andersen, Peter Gundelach og Peter Lüchau også, om der er sket en bevægelse fra kristendom mod åndelighed eller spiritualitet.
Eva