KD vil kæmpe for børns vilkår

Landsformand Stig Grenov blev genvalgt til sin 2. periode uden modkandidater. Han blev første gang valgt sidste år, efter at Per Ørum havde trukket sig ud af partiet. Her ses han med den politiske næstformand Egon Jacobsen, og den organisatoriske, Bent Hansen.
Landsformand Stig Grenov blev genvalgt til sin 2. periode uden modkandidater. Han blev første gang valgt sidste år, efter at Per Ørum havde trukket sig ud af partiet. Her ses han med den politiske næstformand Egon Jacobsen, og den organisatoriske, Bent Hansen.

 

– Der er så mange penge i at gøre noget for børnene og familierne, at vi simpelthen ikke har råd til at lade være.

Sådan sagde byrådsmedlem Jens Erik Damgaard, Ringkøbing-Skjern kommune, på KDs landsmøde i weekenden.
KD har dér fået gennemført, at der er gratis familierådgivning for familier i krise. Og det har været en stor succes.
Nu vil KDs kommune-kandidater arbejde for gratis familierådgivning i alle kommuner.
Mottoet for landsmødet var “For børnenes skyld”. Og landsformand Stig Grenov pegede i sin formandsberetning også på de økonomiske fordele ved en familievenlig politik. Han understregede dog, at KD ikke kun vil have en anden familiepolitik for at spare penge. Men han mente at økonomi måtte være et argument, som andre politikere kunne forstå.
Når det går skævt for familierne – fx med skilsmisser eller omsorgssvigt – fører det nemlig meget ofte til sociale og menneskelige problemer, som koster samfundet mange millioner.
KD havde inviteret formanden for Børns Vilkår, Peter Albæk, til at holde et indlæg om, hvilke konsekvenser kommunalreformen (kommunesammenlægningerne og amternes afskaffelse) har haft for børnenes vilkår. Og det var ikke kun positivt. Meget ekspertise er fx gået tabt, da amterne blev nedlagt, og kommunerne magter ikke altid at tage sig af børn og unge, der kræver særlig pleje.
KD vil bl.a. derfor have kommunalreformen rullet tilbage, sagde formand Stig Grenov.

Flere fattige børn

Landsmødet satte fokus på, at der ifølge Red Barnet bliver stadig flere fattige børn i Danmark. 65.000 børn er så fattige, at de ikke kan leve op til deres legekammeraters forhold. Det er en stigning på næsten 60 pct. over de sidste ti år.
Mere end hver tredje af de fattige børn vokser op hos en enlig mor. I visse udkant-kommuner lever hvert 10. barn i relativ fattigdom i forhold til deres kammerater.

KD stiller op i disse kommuner, samt til alle Danmarks fem regionsråd.
KD stiller op i disse kommuner, samt til alle Danmarks fem regionsråd.
Nye i hovedbestyrelsen

Følgende nye blev valgt til Hovedbestyrelsen:
Elise Bjørnholt, Århus, Stig Christensen, Sønderborg, Fridtjof Stidsen, Hedensted, Anne Grete Larsen, Esbjerg og Isabella Arendt Laursen, Kbh.
Følgende blev genvalgt:
Bent Hansen, Thyholm, Børge Nørgaard, Sønderborg, Egon Jakobsen, Næstved, Johannes W. Jakobsen, Viborg, og Jens Ove Kjeldsen, Herning.
De ti øvrige HB-medlemmer er først på valg næste år.
Henri