Norske organisationer i brev til biskopperne: ’Afvis homovielser’

12 ledere for norske organisationer og kirkesamfund har bedt bispemødet i Den norske kirke afvise forslaget om, at personer af samme køn kan blive viet i kirken.
De 12 ledere mener, at en sådan ordning vil bryde Den Norske Kirkes økumeniske fællesskab og skade både det kirkelige samarbejde i Norge og Den Norske Kirkes forhold til det internationale kirkelige fællesskab.
Underskriverne er: Bernt I. Eidsvig, biskop, Norsk Katolsk Bisperåd, Arkimandritt f. Johannes, provst for de skandinaviske menigheder, Sigmund T. Kristoffersen, Pinsebevægelsen, Jan Peder Fosen, Frelsens Hær, Arnfinn Løyning, Den Ev. Lutherske Frikirke, Rolf Ekenes, Det ev. lutherske kirkesamfund, Terje Aadne, Det Norske Baptistsamfund, Bjørn S. Olsen, De Frie Ev. Forsamlinger, Øyvind Haraldseid, Missinsforbundet, Erik Furnes, Indremissionsforbundet, Øyvind Åsland, Norsk Luthersk Missionssamband og Rolf Kjøde, Normisjon, skriver KPK.
Bodil