Katolsk ”konfirmationsforberedelse”

Undervisningsvejledning kan downloades fra www.pastoral.dk
Undervisningsvejledning kan downloades fra www.pastoral.dk

YOUCAT Firmelsesbog er en diskussionslysten og flot opsat katekismus for firmander (katolske konfirmander).
Her tales til de unge i et sprog, de forstår, om de emner, der er vigtige i en firmelsesforberedelse såvel som i den kristne tro i det hele taget. Og det kan da ikke udelukkes helt, at man i denne bog og den tilhørende undervisningsvejledning kan hente inspiration også uden for den katolske kirke, selv om det selvfølgelig er ganske tydeligt, at der er tale om materiale fra den katolske kirke.

Bernhard Meuser og Nils Baer:
Youcat Firmelsesbog • 110 sider • 79 kr. • Ansgarstiftelsen