Løft din livsgruppe et niveau op

Trosfællesskabet i en livsgruppe kan blive styrket gennen LifeConference 2013 fra fredag den 22., oplyser Kirken i Kulturcenteret på Nørrebro i København.
”En livsgruppe er et fællesskab, hvor mennesker lærer, hvad troen går ud på, og målet med konferencen er at give inspiration, retning og redskaber, som vil hjælpe dig og din gruppe til at lykkes. LifeConference tilbyder bl.a. inspirerende undervisning, workshops og aftener, hvor vi på en særlig måde åbner for Helligåndens kraft”, lyder beskrivelsen på kirkens hjemmeside.
Blandt talerne er Steve Gambill fra England, som har mange års erfaring med livsgrupper, samt netværkspastorerne Mildred Osias, Mikael Wandt Laursen og Thomas Christensen.
Bodil