Ole har skiftet landsognet ud med soldater i Camp Bastion

Feltpræst Ole Bach Piekut  er i Afghanistan frem til februar.
Feltpræst Ole Bach Piekut er i Afghanistan frem til februar.

287 danske soldater, udsendt til Afghanistan, nyder godt af KFUMs Soldaterhjem, hvor de tilbydes kaffe, kirkegang og et lyttende øre.

De 287 danske soldater, der er udsendt til Camp Bastion i Afghanistan, nyder godt af KFUMs Soldaterhjem som et fristed med gratis kaffe.

Hver søndag er der pæn tilslutning til kirkegangen, og såvel feltpræst Ole Bach Piekut som soldaterhjemslederne Selma Schou og Judy Jochumsen udfylder hver deres pladser i militærlejren. De er respekterede for deres indsats, og soldaterne er ikke i tvivl om deres tro og overbevisning.
KFUMs Soldaterhjem og kirken i Camp Bastion er med til at give ugen rytme for udsendte danske soldater. Søndag er noget særligt med dansk morgenmad på KFUMs Soldaterhjem, en mere afslappet stemning blandt soldaterne og selvfølgelig gudstjeneste, der finder sted søndag aften.
Ugen igennem er der også andre faste aktiviteter, så dagene kan skelnes fra hinanden. Torsdag viser feltpræsten film på soldaterhjemmets terasse, tirsdag arrangerer soldaterhjemslederne lagkagebanko, og lørdag eftermiddag er der vafler i bedste gør-det-selv stil på soldaterhjemmets terasse.
Alt sammen vidner om, at soldaterhjemmet og kirken i Camp Bastion har placeret sig selv som centrale samlingspunkter for udsendte danske soldater.

Opgaven er ligesom i Danmark

Feltpræst Ole Bach Piekut er udsendt som feltpræst for det nuværende hold danske soldater ISAF 16, og præsten er meget vellidt blandt alle i lejren. I Danmark er Ole præst i et landsogn på det sydlige Fyn, så umiddelbart ser opgaven noget anderledes ud med sand, støv og soldater overalt i Camp Bastion i Helmandprovinsen.
Spørger man Ole, hvordan opgaven som feltpræst er anderledes end at være sognepræst i Danmark, udløser det en tænkepause.
– Jeg har spekuleret mere på ligheder end forskelle, lyder det eftertænksomt.
– Vilkårene her i Afghanistan er anderledes end derhjemme. Men jeg ser en stor lighed i, at jeg som præst bor og lever blandt menigheden og dermed deler vilkår og virkelighed med menigheden. Det leder samtalen hen på den diakonale funktion, der er en del af arbejdet. Feltpræsten konstaterer, at ”troen er levet liv”. Det kristne er ikke blot noget, man siger af navn, men også noget man gør af gavn.
Den diakonale del af arbejdet er et fællestræk for såvel feltpræst som soldaterhjemsledere, hvor KFUMs Soldaterhjem er en base til at møde de udsendte danskere i øjenhøjde. Stedet er populært, ikke kun blandt danskere, men også bosniske og engelske soldater kommer i stor stil på KFUMs Soldaterhjem i Camp Bastion. Alle kender ”the coffe place with the free coffe”, lyder det fra Oberst Kenneth Pedersen, der er Chef for DANCON, som er den enhed, de danske soldater er en del af. Obersten mener samtidig, at KFUM Soldaterhjemmet er med til at gøre Danmark større. Det er med til at sætte Danmark på kortet i Camp Bastion, og chefen bruger også soldaterhjemmets terasse til at holde officielle møder.

Et fristed med lyttende ører

Mange soldater beskriver KFUMs Soldaterhjem som et fristed.
– Når man træder op på terrassen til KFUM Soldaterhjemmet, er det ligesom om, at der sker noget med en, forklarer overkonstabel Kim Brødsgaard Kristensen.
– Det er en oase med to glade og smilende piger.

Judy Jochumsen (tv.) og Selma Scou (th.) har begge taget orlov fra deres jobs i Danmark for at tilbringe 6 måneder som ledere af soldaterhjemmet i Afghanistan.
Judy Jochumsen (tv.) og Selma Scou (th.) har begge taget orlov fra deres jobs i Danmark for at tilbringe 6 måneder som ledere af soldaterhjemmet i Afghanistan.

En kvindelig udsendt soldat, Karina, uddyber:
– Den næstekærlighed, som Selma og Judy udviser, er fantastisk. Hvis man kommer til at bande på Kuffen (KFUMs Soldaterhjem, red.), bliver man ikke irettesat. Men samtidig er vi ikke i tvivl om soldaterhjemsledernes tro og overbevisning.
Som ledere af KFUMs Soldaterhjem er det Selma og Judys opgave at tage sig godt af soldaterne, der kommer ind på soldaterhjemmet i militærlejren. De laver kaffe, bager kager og spørger interesseret, om soldaterne har en god dag. Samtidig står de for aftensang på terassen kl. 21, hvor de giver et glimt af det kristne evangelium efterfulgt af fadervor og soldatens bøn. Som almindelige medmennesker er de parate til at lægge ører til soldaterne. Selma og Judy oplever det således:
– Det kan være, de mangler et par lyttende ører, et klap på skulderen eller et knus, og vi er her både på deres gode og dårlige dage.
Pigerne husker en soldat, der glædesstrålende kom og fortalte, at nu var han blevet farbror.
– Men der er også dem, der skal hjem og fri til kæresten eller skal hjem og giftes.
Udover de glædelige stunder har Selma og Judy også samtaler med soldater, som har familiemedlemmer hjemme i Danmark, der er blevet syge.
– Det kan være en sen aften, at en soldat hiver fat i os, lyder Selmas oplevelse.
– Eller lige efter aftensang, supplerer Judy.

Et naturligt samlingspunkt

Soldaterhjemmet er meget velbesøgt. Dagligt frekventerer næsten alle danske soldater i Camp Bastion de hjemlige rammer, og hver uge er der omkring 120 til aftensang. Generelt er der stor respekt for aftensangen på soldaterhjemmets terrasse, og langt størstedelen af soldaterne tager aftensangen med, når de sidder på terassen kl. 21. Hvis tilstedeværende britiske soldater eller andre forstyrrer under aftenandagten, bliver der tysset på dem af andre soldater – i respekt for Selma, Judy og hjemmets rutine.

Bruger film som undervisning

Andagt og gudstjenester er ikke de eneste steder med glimt af det kristne evangelium.
For Ole Bach Piekut er torsdag aften vigtig, for her viser feltpræsten film på soldaterhjemmets terasse ledsaget af et oplæg på 5-10 minutter. – Filmene er nøje udvalgt, og jeg viser dem i en bestemt rækkefølge, forklarer Ole.
– Filmene er min kristendomsundervisning. Kristendommen ligger som en grundfortælling under vores liv og historie, og filmene viser kristendommen som en rød tråd, hvis vi lærer at få øjnene op for den.
Blandt soldaterne er filmene et hit, der ligger godt i forlængelse af arbejdet på KFUMs Soldaterhjem.
– På ISAF 16 er vi heldige at være udstyret med en præst, der er helt i tråd med Selma og Judy. Hver torsdag er der filmaften, hvor Ole perspektiverer filmen til kristendommen. Jeg tror, han kan finde bibelske ting i hver eneste film – selv i Batman, mener Karina, der er en af de udsendte soldater.
Feltpræsten er også efterspurgt som samtalepartner blandt soldaterne. Samtaleemnerne er ofte savnet af dem derhjemme, irritation over kammeraterne, angst og anfægtelse eller glæde over dejlige ting, som soldaterne gerne vil dele med præsten.
På spørgsmålet hvordan man forholder sig ved en samtale, lyder svaret med et smil fra Ole:
– Man skal huske, at vi har to ører og en mund. At vide sig hørt – det afhjælper mange problemer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Snakken fortsætter om psykologiske mekanismer i en samtale, men ifølge feltpræsten er der en meget vigtig forskel på psykologien og den kristne sjælesorgs samtale. Psykologer kigger i deres værktøjskasse med henblik på at kunne reparere deres klient. ”Jeg skal ikke reparere. Det er altid et fuldt og helt menneske, der sidder overfor mig”, slår Ole Bach Piekut fast. Dermed retter præsten en kritik mod en tendens i tiden til at psykologisere alt, hvor der i stedet for er brug for anden tilgang. ”Nogle gange kan det være, at samtalen med præsten munder ud i en bøn, men det kommer helt an på samtalen”, slutter feltpræsten.

I løbet af 2014 afvikles den danske del af Camp Bastion som et led i den planlagte danske tilbagetrækning fra Afghanistan. KFUMs Soldaterhjem forventes at lukke ca. 1. august 2014 efter mere end 6 år med soldaterhjem i Camp Bastion.

 Af Bjarke Friis


Artiklen fortsætter efter annoncen: