Bibelglæden går online

Luthersk Mission vil gøre 2014 til bibelglædens år, bl.a. med hjemmesiden bibelglæde.dk.
Luthersk Mission vil gøre 2014 til bibelglædens år, bl.a. med hjemmesiden bibelglæde.dk.

Luthersk Mission vil sprede bibelglæde og gøre 2014 til bibelglædens år. Det blev markeret, da en ny hjemmeside, bibelglæde.dk gik online den 16. januar 2014.
– Hensigten er dels, at mennesker med tilknytning til Luthersk Mission genopdager glæden ved Bibelen, men også at de deler denne glæde med mennesker i deres netværk, som ikke tidligere har læst meget i bøgernes bog, siger LM’s generalsekretær Jens Ole Christensen.
Projekt ”Bibelglæde 2014” bliver et fælles fokusområde for hele LM, dvs. både i frimenigheder, kredse, LMU-foreninger, børneklubber, bogudgivelser, avisartikler og særlige bibel-arrangementer. Og bibellæsning behøver ikke kun at være noget personligt og indadvendt:
– Bibellæsning kan kombinere mission og det personligt opbyggende. Det sker, når man læser Bibelen sammen med mennesker, der ikke er kristne, og på den måde gør læsningen til en fælles opdagelsesrejse, siger Jens Ole Christensen.
På bibelglæde.dk er der inspiration og gode ideer til, hvordan man kan læse Bibelen sammen i små og store fællesskaber. Siden er opdelt i fire områder og tilbyder hjælp til læsning af Markusevangeliet, forslag til at arrangere en regional Bibelglædens dag, et idekatalog med idéer til, hvordan man kan læse Bibelen sammen med fx en eller flere andre – samt både online og fysiske resurser, som kan fremme bibellæsning.
Bodil