Kampagne giver stof til nytænkning

 

På grund af islamiske terrorister i området passede militæret ind i mellem på de danske gæster.
På grund af islamiske terrorister i området passede militæret ind i mellem på de danske gæster.

Oase generalsekretær blev opmuntret og inspireret af Udfordringens kampagne i Afrika.

Hundredvis af afrikanere tog imod Jesus, da Per Hyldgaard forkyndte det kristne budskab i byen Mokolo i Cameroun i sidste uge. Og de kristne i byen fik nyt håb.

Udfordringen var med til at arrangere kampagnen sammen med næsten alle byens kirker.
– Jeg har været meget imponeret – både over at komme til Afrika og at opleve sådan en kampagne, siger generalsekretær Karsten Bach, Dansk Oase.
Han var med som en af de fire danske deltagere.
– Det har været vildt at opleve så mange mennesker tage personligt imod Jesus som deres frelser.
Det har også været utroligt trosbekræftende at se de helbredelser, som skete. Der var for eksempel en døv, som kom til at høre, og mange andre syge, som blev helbredt. Det var fantastisk at opleve, hvordan Gud greb ind. Det bekræfter jo også, at dét vi gør derhjemme er rigtigt og godt.

 Oplevede en pige blive fri af en dæmon

– Det, der gjorde mest indtryk for mig, var en helt tydelig og klar dæmon-uddrivelse af en ung pige, som simpelthen reagerede på Guds ord. Jeg så, hvordan hun pludselig blev meget voldsom, nærmest som et vilddyr i næsten en time. Men så blev hun befriet af den ånd af en lokal præst og blev sig selv igen, fortæller Karsten Bach.
Pigen hed Innes og fortalte bagefter fredsommeligt til Udfordringen, at hun gennem de sidste par år havde haft det meget dårligt. Når hun forsøgte at bede, var der ligesom en magt, der holdt hende tilbage fra at bede. Da hun kom til mødet og hørte forkyndelsen om Jesus, faldt hun omkuld og huskede knapt nok selv, hvad der skete, før hun kom til sig selv. Nu stod hun lettet og fortalte glad foran alle deltagerne om, at Jesus havde gjort hende fri.

 Vi skal turde noget mere derhjemme

– Bare der er mennesker, som bliver frelst, så er jeg jo glad, bemærker Per Hyldgaard, der hver dag prædikede på møderne.
– Der er en stor sammenhæng mellem, hvor stor enheden mellem kirkerne er, og så resultatet af en sådan kampagne. Jo større enhed blandt de kristne, des mere er himlen åben.
Det er også vigtigt, at der indenfor de enkelte kirker er enhed og et godt fællesskab.
– Hvad kan vi derhjemme lære af sådan en kampagne?
– Vi kan blive lidt mere frimodige. Turde tro mere på, at Gud kan gøre noget. Være lidt mere direkte og ikke pakke det kristne budskab alt for meget ind. Man skal ikke gøre det så “venligt” at Guds ord mister sin kraft, mener Per Hyldgaard, som har gennemført over 100 kampagner rundt om i verden.

Brug for fornyelse i gamle missionskirker

– Afrika har på ingen måde skuffet mig. Cameroun er et meget rodet, men også spændende land. Kirkelivet er ligeså kompliceret som derhjemme. Måske trænger især den lutherske kirke til fornyelse. Der er måske brug for en Oase-bevægelse i Cameroun, siger Karsten Bach.
– Hvorfor?
– Nogle af de præster og kirker, jeg har mødt, har i hvert fald brug for at få en karismatisk vinkel på deres arbejde. For nogle missionærer er det åbenbart også helt nyt at stole på Helligånden. Og hvis Dansk Oase kunne hjælpe en fornyelse i gang i disse lutherske kirker, så ville det være positivt.
– Er der også noget fra Afrika, du kan bruge derhjemme i Oase og i den menighed, du kommer i?
– Ja, det er da inspirerende, og det giver da lyst til at sætte Guds kræfter fri og stole mere på, hvad han kan gøre gennem os. At italesætte mere, at Gud kan helbrede og frelse os.
Og så skal vi arbejde på at forenes i stedet for at skilles ad. Vi skal fokusere på at pege på Jesus som verdens frelser i stedet for at gå op i de forskellige måder, vi er kirke på, konkludere Karsten Bach.

 Mission uden frugt?

Dan Ahlmann fra Esbjerg var med som kampagne-medhjælper for Per Hyldgaard. Han fik mulighed for at snakke med flere udenlandske missionærer, som havde arbejdet i Afrika i årevis.
En missionær havde fx arbejdet blandt muslimer i syv år uden at have opnået andre resultater end at lære sproget og få nogle få venner. Han var derfor meget interesseret i kampagnen.
– Vi oplevede jo til gengæld et gennembrud med en kæmpe frugt i form af hundredvis af omvendelser og flere helbredelser i løbet af ganske få dage. Og man kunne mærke, at de lokale kristne var meget begejstrede. Så det gav da nok stof til eftertanke for nogle missionærer, fortæller Dan Ahlmann. Han har selv deltaget i ti kampagner sammen med Per Hyldgaard rundt om i verden. Han driver selv en virksomhed og tager fri for at være med på kampagnerne.
Udfordringen bringer i et kommende nummer et interview med Dan Ahlmann.


Artiklen fortsætter efter annoncen: