Promissio kan blive DEMs nye navn

Hans Peter Nohns
Hans Peter Nohns

Dansk Ethioper Missions bestyrelse har indstillet det nye navn til vedtagelse på årsmødet i april.

En enig bestyrelse peger på Promissio som det navn, der skal erstatte ’Dansk Ethioper Mission’. Bestyrelsen indstiller derfor til missionsselskabets medlemmer at stemme ja til det nye navn på årsmødet i april.

– Vi har arbejdet længe og intenst med at finde et nyt navn, der kan afspejle organisationens mission og identitet. Det har vi fundet i Promissio.
Det er et godt navn af flere grunde, men især fordi det betyder løfte, og vi ønsker at være båret af Guds løfte, siger sognepræst Hans Peter Nohns, der er formand for Dansk Ethioper Mission.
Bestyrelsen startede i foråret 2013 processen med at finde et nyt navn, som er helt dækkende for organisationens arbejde.
– Vi oplever, at mission sker i en anden kontekst end tidligere. Mission er ikke noget, vi bringer til et land i Afrika, men er derimod gensidig udveksling og inspiration, forklarer Hans Peter Nohns.

To betydninger
Promissio kommer af latin og betyder løfte, ligesom det engelske ord promise. Det handler om at være under Guds løfte for missionsarbejdet, som det står i Mattæusevangeliet 28, 18-20. Men Promissio handler også om at være positiv overfor mission.
– Ordet pro er aktivt, fremadstræbende og signalerer klart hvad vores opgave er, nemlig at være for mission i verden, eller sagt på en anden måde: at vi vil mission.
Vi har også taget hensyn til, at det skal være et kort navn, som ikke kan forkortes med bogstaver. Det skal være nemt at sige, og det skal være gangbart i international sammenhæng. Jeg synes Promissio lever op til alle kriterierne, lyder det fra formanden.

Afgøres på årsmødet
Bestyrelsen indstiller derfor Promissio som nyt navn til Dansk Ethioper Mission til vedtagelse af medlemmerne på årsmødet lørdag den 5. april 2014 i Aarhus.