Den vigtige sorg

s15_kkHjælpEva Jørgensen styrer samtalen mellen Preben Kok og Bjarne Lenau Henriksen godt i sin udmærkede samtalebog om sorg.

I disse år udgives der et væld af bøger om alle mulige og umulige aspekter af det såkaldt ‘gode liv’; mange af titlerne glemmes hurtigt og nådefuldt.

Også om et emne som sorg udgives der flittigt; her synes barren dog generelt at være sat noget højere, nok fordi sorgen både pr. definition og pr. tradition aftvinger respekt.
I denne bog har den kendte tv-journalist Eva Jørgensen endnu en gang sat sorgen på sin dagsorden, og hun har gjort det ved at sætte hospitalspræst Preben Kok og tidl. leder af Kirkens Korshær, Bjarne Lenau Henriksen stævne. Det er kompetente folk, som glimrer ved deres empati og deres engagement; de sætter ord på den sorg, der i sin startfase af mange opleves som håbløs, næsten Jobs-agtig: Hvorfor sker det her lige for mig? Hvad har jeg gjort? Hvad skal jeg gøre af min sorg og min fornemmelse af tomhed (eller med dem)? Er der mon håb, også for mig? Og hvordan kan jeg fastholde min livskvalitet?
Markante og tænkevækkende synspunkter
Den engelske digter Elizabeth Barrett Browning skrev engang, at den håbløse sorg er lidenskabsløs. De to præster sætter lidenskaben i højsædet og præsenterer os for undertiden endog meget markante synspunkter – som når Bjarne Lenau minder os om, at sorgen også kan have sin egen skønhed, eller når Preben Kok taler om menneskets selvbekræftelse modsat Guds bekræftelse. Om at opleve opstandelsen i magtesløsheden. Og endelig om at have Gud som ven, også i sorgen.
Der er mange fine og tankevækkende pointer rundt omkring i bogen, og det er befriende dejligt, at den aldrig bliver for forfatter-privat, men hele tiden henvender sig til den bredere kreds. Nok i høj grad takket være Eva Jørgensens venligt styrende hånd.

Eva Jørgensen:
HJÆLP
– Når livet kommer bag på os. Samtaler med Preben Kok og Bjarne Lenau Henriksen
149 sider • 250 kr.
Bibelselskabets Forlag