Nyansat i Sømandsmissionen

Første juni starter ungdomkonsulent Moses Sloth som sømandmissionær i Aalborg. Han skal besøge søfolk og fiskere og være ungdomsmedarbejder i Sømandsmissionen.
Moses Sloth skal bl.a. deltage i sommertogterne med skibene Bethel og Duen. Han skal også styrke det frivillige arbejde i Sømandsmissionen blandt de unge. Moses kommer oprindeligt fra Thyholm, men har boet på Sjælland sammen med hustruen Anja siden 2006. Parret har 3 børn.
Bodil