Misforstået humanisme

Af Niels Erik Søndergård, Rasmus Rasks Alle 95, 5250 Odense SV

Forskellige kirkefolk har henvendt sig til Haderslev Byråd om at tillade opførelsen af en stormoske.
Disse kirkefolk er i besiddelse af en misforstået humanisme, der i sidste ende vil opløse vort land både nationalt, kulturelt og åndeligt.
Disse kirkefolk har anbefalet oprettelsen af et sted, hvor bekendelsen af Kristus som Guds Søn skal nedgøres.
Der er kun Dansk Folkeparti i Haderslev Byråd, der er imod oprettelsen af moskeen.
Regionsrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Region Syddanmark