Dansker med til at opvække død

René Celinder var tidligere skibskok, men da han blev kristen, oprettede han et værested og laver nu mad en gang om ugen til hjemløse. Her prædiker han i Indien sammen med pastor Paul.
René Celinder var tidligere skibskok, men da han blev kristen, oprettede han et værested og laver nu mad en gang om ugen til hjemløse. Her prædiker han i Indien sammen med pastor Paul.

– Jeg er altid blevet ledt til de svageste, siger René Celinder, som herhjemme tager sig af hjemløse og flere gange har været i Indien for at prædike for hinduer og bede for syge. Men den sidste tur var speciel…
René Celinder er netop kommet hjem efter 2½ måned i Indien, hvor han har prædiket og bedt for syge til helbredelse.

Og René er højt oppe efter alt det, han har oplevet på denne tur, der er hans 5. prædikenrejse i Indien.
Han kom første gang afsted på et afbud. Erling Ilsøe blev forhindret, så René Celinder blev bedt om at tage af sted.
René arbejder sammen med flere indfødte indere, men det tætteste samarbejde har han med inderen Paul, der står midt i arbejdet til daglig.

Stenrig hindu blev aktiv kristen

– Paul er inder og var oprindelig en stenrig hindu. Nu er han en brændende kristen og præst, fortæller René.
– Han havde en dag ”forvildet” sig ind i en kirke, hvor han tog en bibel og begyndte at læse. Og Ordet åbnede sig for ham, og han fik en åbenbaring om, at han skulle blive en kristen.
René fortæller videre:
– Paul blev omvendt, tog imod Jesus Kristus som sin frelser og fik Helligånden som gave.
Helligånden sagde, at han skulle give sin rigdom til kristne formål – og det gjorde han!
Der blev bygget børnehjem, kirker og en bibelskole. I dag er Paul præst og min nærmeste medarbejder, når jeg er i Indien, fortæller René.
– De fleste var hinduer, da de kom til børnehjemmet, men flere er nu kristne og lovsynger Gud og Jesus. Vi bragte mad og andre fornødenheder til børnehjemmet, og vi fortalte bibelhistorie for børnene.

Denne inder lå syg af hiv og kunne ikke spise. Efter Renés forbøn fik han det bedre og kunne spise, men den 28.2. døde han pga. skader på lever og nyrer. Efter fælles forbøn i København og Indien kom han igen til live, fortæller lægens rapport.
Denne inder lå syg af hiv og kunne ikke spise. Efter Renés forbøn fik han det bedre og kunne spise, men den 28.2. døde han pga. skader på lever og nyrer. Efter fælles forbøn i København og Indien kom han igen til live, fortæller lægens rapport.
Aids-ramt helbredt

På et tidspunkt mødte de en aids-ramt mand, Venkatesh.
René fortæller:
”Manden var meget syg af aids og havde haft nyresvigt og leversvigt, så han flere gange var nærdød og kom til live igen. Nu mødte vi ham. Han lå stærkt afkræftet på sengen.
Han havde ikke spist i flere dage og kunne ikke holde maden i sig. Situationen virkede håbløs, men jeg bad for manden i Jesu navn og drev sygdommen ud. Han tog imod Jesus og valgte at blive kristen.
Kort tid efter, at vi havde bedt, gav manden sig til at spise. Underet var sket. Gud havde igen grebet ind. Det er ham, der gør det, jeg var blot et redskab, der bad for manden, forklarer René.
Manden var imidlertid stadig afkræftet, og efter at René var kommet tilbage til Danmark, fortalte hans ven Paul i telefonen kl. 11, at den aids-syge mand igen var blevet dårlig – og var død kl. 9 den formiddag.
Efter opringningen opfordrede René sin ven Paul til at salve den døde med en salveklud, de sammen havde bedt over. Herefter gik René selv ind i Helligåndskirken på Strøget i København for at bede. I en halv time bad han indtrængende for den døde mand.
Senere ringede Paul fra Indien til ham og fortalte, at den døde mand var kommet til live igen kl. 15 om eftermiddagen!
En muslimsk læge, som havde skrevet dødsattesten, bevidnede, at manden kom til live igen. Og han var nu raskmeldt aids-patienten.
Oplevelsen har også betydet, at den muslimske læge er blevet kristen.

Dødsattesten på Venkatesh, som den muslimske læge udskrev, efter at manden var død kl. 9 den 28. februar. Kl. 18.30 kom pastor Paul og lagde salvedugen på den døde, som derefter vendte tilbage til livet, fortæller den undrende læge.
Dødsattesten på Venkatesh, som den muslimske læge udskrev, efter at manden var død kl. 9 den 28. februar. Kl. 18.30 kom pastor Paul og lagde salvedugen på den døde, som derefter vendte tilbage til livet, fortæller den undrende læge.
Lægens rapport

Han skriver i en rapport til Udfordringen:
”Jeg har arbejdet som ayurveda doctor (naturlæge) i 18 år, og mange patienter er kommet til min klinik med hiv, lever-, og nyre-problemer. Men kun få er blevet helbredt, nogle patienter er endda døde.
En patient ved navn Venkatesh har jeg givet medicin i 5 år for hiv-, nyre- og lever-problemer. Han led meget den seneste måned og kom til min klinik til behandling.
Da vi tog en blodprøve, viste det sig, at hans lever og nyrer var alvorligt beskadigede. Jeg behandlede ham i næsten 20 dage, men til ingen nytte. Den 28. maj 2014 kl 9 om morgenen døde han.
Samme dag omkring 18:30 kom pastor Paul for at høre til Venkatesh tilstand.
Pastor Paul bad i Jesu Kristi navn, og Venkatesh genvandt bevidstheden, fik noget at spise og kunne endda gå.
Pris Herren!
Som læge var jeg meget overrasket og spurgte pastor Paul, hvordan dette mirakel var sket. Pastor Paul forklarede mig om den salvede olie og salvedugen, som hans åndelige fader René Celinder havde bedt for. Han havde lagt salvedugen på Venkatesh.
Pastor Paul forklarede mig, at Jesus Kristus er den levende Gud. Og derfor var Venkatesh blevet helbredt.
I mine 18 års tjeneste i klinikken er dette det største mirakel, jeg har været vidne til.
Jeg har forladt min egen religion som muslim og accepterer nu fuldstændig Kristus efter dette mirakel.
Venkatesh har taget en medicinsk test, og den bekræfter, at hans HIV, lever og nyrer nu er i normal tilstand,” skriver lægen i sin rapport.

Hjælp til de svageste

René virker også herhjemme. Han fortæller, at han altid har følt sig ledet til de svageste i samfundet, ikke mindst de hjemløse. Han oprettede for nogle år siden et værested for hjemløse og udstødte i Vanløse, og det kørte i 3 år. Og vi skrev om det i Udfordringen.
René er oprindelig kok og sejlede som skibskok. I dag laver han mad til hjemløse et par gange om ugen. Han er også engageret i en ny genbrugsbutik i Køge – MCK Vintage, fortæller han til Udfordringen og fortsætter:
– Overskuddet går til 3 formål:
1. Opsøgende arbejde blandt hjemløse og udstødte i Køge.
2. Værested for hjemløse og udstødte i Køge.
3. Børnehjemmet Saras Cottage i Indien.
Det er helt tydeligt, at René brænder for disse opgaver, og han kommer gerne rundt i landet og holder foredrag og viser billeder fra sine ture.

Af Bjarne Nederby Jessen
og Henri Nissen