Mogens Mogensen ny formand i Mellemkirkeligt Råd

s2_mogens s  mogensen– I en global verden bliver det mellemkirkelige arbejde mere og mere påtrængende, siger den nyvalgte formand for Mellemkirkeligt Råd, ph.d. og konsulent Mogens S. Mogensen.
Han blev valgt til formand ved Rådets konstituerende møde den 3. april. Som næstformand valgte Rådet sognepræst og mediekonsulent Christian Roar Pedersen fra Aalborg Stift. Bent Normann Olsen, Lolland-Falsters Stift, blev valgt som kasserer.
Folkekirkens mellemkirkelige Råd består af en repræsentant for hvert af de ti stifter, en repræsentant for Kirken i Grønland samt to biskopper udpeget af kirkeministeren, i alt 13 medlemmer.
Krista