Randy Clark i Danmark

Randy Clark forsøger for 3. gang at vække kirken
Randy Clark forsøger for 3. gang at vække kirken

Flere er forhånds-tilmeldt til Randy Clark-møder i København. Arrangørerne af Awake-14 håber, at 3. gang bliver til det åndelige gennembrud, der er profeteret om af Bobby Conner.

Den verdenskendte prædikant dr. Randy Clark besøger i de næste dage igen Danmark. Det er 3. gang.

Den 24. til 27. april holdes der Awake-14 konference i kirken i Kulturcenteret på Nørrebro i København.
– Sidste gang Randy Clark besøgte os, oplevede vi både helbredelser, og at kristne fik en tro på – og erfaring af – Guds kraft. Det har påvirket og ændret deres liv, fortæller Jarle Tangstad, som er ledende præst i kirken i Kulturcenteret.
Han henviser til, at en del deltagere efter de sidste to års konferencer bagefter har oplevet, at der skete helbredelser m.m., når de bad for mennesker. Og det er netop Randy Clarks budskab, at Guds kraft ikke blot er forbeholdt nogle få kendte helbredelses-prædikanter, men at kraften kan videregives til mange gennem bl.a. håndspålæggelse. Han taler meget om ”impartation” – som kan oversættes med delagtiggørelse.
Ud over Randy Clark vil prædikant Tom Jones medvirke på konferencen med både undervisning og forbøn.

Toronto fornyelsen

Randy Clark var den unge præst, som for ca. 20 år siden prædikede i en kirke i Toronto, Canada, da den største vækkelse i nyere tid brød løs og fortsatte frem til i dag. Hundredtusinder har siden besøgt Toronto Airport Fellowship, og mange har haft overnaturlige oplevelser.
Randy Clark fortsatte selv med at være omrejsende prædikant, og han har siden 1994 rejst i det meste af verden. Han underviser systematisk kristne om at tage imod Helligåndens kraft til tjeneste i den moderne verden. Undervisningen følges af overnaturlige helbredelser og andre åndelige fænomener.

Profetien, der venter på sin opfyldelse

Det var Finn Jegård, der oprindeligt inviterede Randy Clark til Danmark efter en konference i Malmø. Det viste sig, at Randy Clark 12 år tidligere havde fået en profeti fra profeten Bobby Conner om, at når Randy Clark ville komme til Danmark, ville det ryste nationen. Clark havde derfor ikke selv villet tage initiativ til at besøge Danmark. Han ventede på en invitation. Og nu kom den endelig.
Derfor var der store forventninger til de to første konferencer. Begge gange skete der mange vidunderlige helbredelser, som vi beskrev nogle af i Udfordringen, men det helt store gennembrud er endu ikke kommet, indrømmer Asbjørn Kristiansen, som står for det praktiske.
– Men det, vi har oplevet er, at mange kristne er begyndt at bede for andre, og at de oplever helbredelser og omvendelser rundt om i landet, fx når de går på gaden.
Så måske er det den måde, at forandringen vil ske. Ved at mange flere bliver udrustet til tjeneste.
Han forventer, at folk kommer fra hele Danmark samt Skandinavien og fra flere europæiske lande for at være med.
– Selv om det nu er den 3. gang, vi har besøg af Randy Clark, så har vi fået flere forud-tilmeldinger end de andre gange. Især er der flere præster med denne gang, fortæller Asbjørn Kristiansen.

Ny bog om helbredelse

For to år siden udgav Asbjørn Kristiansens forlag, Alstrup, Randy Clarks bog ”Der er mere at få fra Gud”.
I forbindelse med Awake-14 konferencen udkommer bog nr. to på dansk: ”Guddommelig helbredelse – strømninger gennem tiden”.
Her gennemgår Randy Clark på sin sædvanlige videnskabelige måde, hvordan troen på helbredelse er blevet fortrængt fra kirken i moderne tid, og hvordan dette i stedet har åbnet for det okkulte og forsøg på helbredelse gennem new age-taknkegang.

Videnskabelig interesse

– I dag er der mere interesse for overnaturlig helbredelse indenfor lægevidenskaben end indenfor kirken, siger Randy Clark. Han arbejder selv med videnskabelige undersøgelser af, hvordan, hvornår og hvorfor helbredelser sker eller ikke sker.
– Ingen har alle de rigtige svar på de mange teologiske, videnskabelige og medicinske spørgsmål i forbindelse med helbredelse, siger dr. Randy Clark og spørger retorisk:
– Hvorfor oplever de, der har en helbredelsestjeneste, ikke mere kontrol over det, der sker? Hvorfor bliver ikke alle helbredt? Hvorfor ser vi sommetider, at de første, der kommer frem, blive helbredt, og så ikke flere? Hvorfor er det, at der ofte ingenting sker den første time, og derefter bliver alle helbredt? Hvorfor kommer ”herlighedsskyen” sommetider til syne, og folk bliver suverænt helbredt uden at blive bedt for? undrer han sig.
– Vi vil gerne forstå mere om ”hvorfor,” men vi ønsker også at forstå mere om ”hvordan”.
Hvordan sker helbredelsen i vores krop? Hvordan dør kræft, når den bliver forbandet i Jesu navn? Hvordan forsvinder svulster til tider pludseligt? Hvordan forsvinder virkningen af Parkinsons sygdom på få minutter eller timer? Hvordan får blindfødte synet eller døvfødte hørelsen? Hvordan bliver folk raske efter et slagtilfælde?
Hvordan bliver kromosomer ændret? Og det største mysterium af alle – hvordan bliver en person, der har været død i fire timer, hvis hjerne ikke har fået ilt, oprejst fra døden ved bøn? Og ikke bare oprejst fra døden, men uden nogen hjerneskade?

Elektrisk følelse, varme – eller bare ingenting

Randy Clark leder selv et videnskabligt program, hvor disse emner undersøges.
– Jeg tror ikke, det bliver let at finde svarene på vores spørgsmål via lægevidenskaben, for den videnskabelige metode forudsætter, at et forsøg kan gentages.
Jeg tror, at den bedste maskine, den bedste teknologi til at registrere, hvad der sker i menneskets krop, er kroppen selv og sjælen.
Mange mennesker føler varme, når de bliver helbredt, nogle endda ekstrem varme, lige før de bliver helbredt. Ofte forbliver denne varme i adskillige timer eller endda hele natten på det sted af kroppen, der har brug for helbredelse.
Andre føler elektricitet strømme gennem dem, når de bliver helbredt. Der er en stor procentdel (ca. 50 pct.) af dem, der bliver helbredt, som ikke føler noget fysisk før deres helbredelse, forklarer Randy Clark.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Fakta: Tro virker

– Lægevidenskaben har fundet bevis for, at tro har en virkning på vores krop og ofte bringer helbredelse, alligevel ved vi ikke, hvad der gør, at troen virker. Jeg taler ikke her om guddommelig helbredelse, men bare om tro til at blive helbredt, tro på lægen, tro på behandlingen, tro på medicinen, som alt sammen kan give helbredelse. Det kaldes ”placebo-effekten”.
Jeg tror, menneskets krop blev designet af skaberen til at reagere på tro. Jeg tror, at Gud designede os på denne måde, fordi tro er så vigtig for ham, forklarer Randy Clark.

Helbredelse er mere

Han lægger dog vægt på, at guddommelig helbredelse er noget andet og mere:
– Selvom vores krop reagerer på tro på medicin, tro på læger og tro på procedurer, er det ikke den slags tro, der resulterer i det mirakuløse, de større ting, de øjeblikkelige helbredelser eller opvækkelser. Når det gælder fysisk helbredelse og udfrielse, er der en historisk forskel i kvaliteten og kvantiteten af helbredelser mellem kristendom og andre religiøse eller ikke-religiøse systemer.

Flere helbredelse nu end i de første århundreder
Ca. 700 deltog i sidste års konference.
Ca. 700 deltog i sidste års konference.

– I de første tre århundreder af sin eksistens oplevede kirken en flod af helbredelser og mirakler, som ikke blev overgået før i det 20. århundrede, hvor der skete flere helbredelser og mirakler end i de første tre århundreder.
I det sidste årti af det 20. århundrede og de første tolv år af det 21. århundrede har kirken oplevet flere mennesker opvakt fra de døde end på noget andet tidspunkt i historien. Faktisk har kirken oplevet helbredelser i hvert århundrede i de sidste 2000 år, fastslår Randy Clark ud fra sine undersøgelser.
Og han vil i de kommende dage udfordre kristne til at finde ind i det flow af helbredelser, som gør kristendom relevant også i den moderne vestlige verden. Og arrangørerne forventer ligesom Randy Clark, at der igen vil ske tegn og undere.


Artiklen fortsætter efter annoncen: