Nye i DEM’s bestyrelse

De nye bestyrelsesmedlemmer er fra venstre Malene Futtrup Fibiger og Ingrid Vanderbruggen Bjerre.
De nye bestyrelsesmedlemmer er fra venstre Malene Futtrup Fibiger og Ingrid Vanderbruggen Bjerre.

Malene Futtrup Fibiger og Ingrid Vanderbruggen Bjerre er valgt som nye medlemmer af Dansk Ethioper Missions bestyrelse.
På Dansk Ethioper Missions (DEMs) årsmøde i Aarhus den 5. april blev der valgt fire medlemmer til missionsselskabets bestyrelse. Lærer Malene Futtrup Fibiger, Mariager, og markedsføringskonsulent Ingrid Vanderbruggen Bjerre, Haderslev blev valgt for en fireårig periode.
Valgmenighedspræst Roar Steffensen, Hedensted, og frimenighedspræst Simon Nielsen, Vejle blev genvalgt til en periode på to år. Sognepræst Hans Peter Nohns, København, trådte ud efter 20 år i DEMs bestyrelse, heraf 11 år som formand. Han afløses af sognepræst Per Rasmussen, Skagen.
Bodil