Ny fundraiser i Brødremenighedens Danske Mission

Marie Louise Rahbek Christiansen ser frem til at have hjertet med på arbejde, som hun selv udtrykker det. Foto: BDM

Marie Louise Rahbek Christiansen afløser Janna Rabjerg Barrit som fundraising-medarbejder, mens denne er på barsel.

”Jeg ser frem imod at have hjertet med mig på arbejde på en måde, jeg ikke har prøvet før.” Det fortæller Marie Louise Rahbek Christiansen, som netop er tiltrådt som barselsvikar for projekt- og fundraisingmedarbejder Janna Rabjerg Barrit året ud. Marie Louise kommer fra en stilling som konceptudvikler for Re-Love, en bæredygtig start-up-virksomhed.

Hun er oprindelig uddannet socialrådgiver og tog derefter en iværksætteruddannelse som e-designer. ”E” står ikke for noget med internettet, fastslår hun, men for ”erhvervsiværksætteri”. Her er kommunikation og markedsføring ganske afgørende for en virksomheds succes. Det er viden og kompetencer, hun nu kan boltre sig med som fundraiser for BDM.

”Det bliver et skifte for mig fra det klassisk kommercielle og henimod et værdibåret projektarbejde, der i høj grad afspejler den, jeg er, og hvad jeg tror på,” siger hun. Marie Louise er ansat 80 procent som fundraiser og kommer derfor ikke til at varetage den anden del af Jannas stilling: projektmedarbejder. Indtil videre varetages denne del af generalsekretær Arngeir Langås, som er glad for den ekstra satsning på markedsføring:

”Vi håber, denne forstærkede satsning vil føre til flere nye givere – også flere fastgiveraftaler. BDM har siden starten i 1843 været båret af frivillighed. Tusinder har ladet deres engagement udmønte sig i givertjeneste, forbøn og frivilligt arbejde. Sådan er det også i dag.”

”Vi er meget glade for, at netop Marie Louise vil give af hendes engagement og kompetencer i den kommende tid, for hun har meget godt at tilføre missionens sag.”