Sex er smukt og fantastisk

Lovely couple do love each other very wellKære Suh.
Jeg er rigtig ked af, at sex stadig er omgærdet med både tabu og misforståelser i kristne kredse!
Før (og egentlig også efter) jeg blev gift, har jeg overvejende hørt beretninger om, at sex primært var mandens behov, det gjorde ondt, kvinder måtte bare ”lære at leve med det” – i det hele taget forbundet med mange negative associationer.
Mine forventninger til sex-livet var derfor følgende ikke ret store, og det har sikkert også bevirket, at det faktisk var svært for mig og min mand at få det til at fungere i starten. Nu er det heldigvis, takket være kvalificeret hjælp, blevet skønt og FANTASTISK!!
Selvfølgelig har man ikke altid lyst, men jeg vil bare gerne have lov til at fortælle, at sex altså kan være skønt, sjovt, afslappende, smukt og fantastisk – hele pakken, på en gang. Det kræver selvfølgelig, at man respekterer hinanden, snakker sammen osv. men sådan er det jo med alle aspekter af parforholdet, ikke? Jeg synes, den gode side af sex er voldsomt underprioriteret i kristne kredse, og at man burde snakke meget mere om det. Det undrer mig og ærgrer mig!
Hilsen O.

Kære O.
Tusind tak for dit dejlige vidnesbyrd – og for dit opråb!
Du har fuldstændig ret! Sex er en fantastisk ting, opfundet af Gud, og vores krop og følelsesregister er designet til at kunne få maximalt udbytte af det – i krop, sjæl og ånd! At sex og seksualiteten i kristne kredse ofte har været forbundet med noget syndigt, beskidt, hænger sammen med flere ting. For det første er det et faktum, at alt godt kan misbruges, og da seksuelle relationer nok er de relationer, der påvirker os allermest, er det naturligt, at man som forældre/vejledere/undervisere har givet dette område meget opmærksomhed.
Men som du er inde på, måske lidt for meget opmærksomhed omkring de ting, der kan gå galt, hvorved der derfor kommer en skævvridning af forståelsen af seksualiteten og sex i det hele taget. Desuden har kristendomsforståelsen igennem tiden været præget af forskellige retninger indenfor dogmatik og filosofi, og bl.a. har den græske tænkning med en stor vægtning af ”ånden” og dermed med en degradering af ”kødet” også spillet en (negativ, i dette tilfælde) rolle, som vi i dag stadig ikke altid kan sige os helt fri fra.
Så dit opråb er vigtigt, for hvad vil være mere tragisk end, at Guds gode gave ikke blot bliver kasseret, men i stedet ligefrem misbrugt af Guds Fjende til at holde mennesket fanget i et fængsel af skyld og skam?! Det var aldrig planen, i stedet er sex netop fuld af kraft, energi og vitalitet og derfor noget, alle burde prioritere vældig højt, da det er med til at bevare parforholdet stærkt og mindre sårbart overfor de udfordringer, der måtte komme.
Hilsen Suh