MF-teolog bliver både sogne- og valgmenighedspræst

Jakob From Søvndal blev indsat som valgmenighedspræst i Bykirken i Favrskov den 11. maj i en 30% stilling.

Han er tillige nyansat som sognepræst i Sct. Pauls Kirke i Aarhus i en 50% stilling. Jakob blev i 2009 teologisk bachelor på Menighedsfakultetet og er den første herfra, der besidder både en sognepræstestilling og en valgmenighedspræstestilling.

Krista