Tanker om ydmyghed

Svend Buchvaldt
Svend Buchvaldt

Af Svend Buchvaldt

Moder Teresa levede et ydmygt liv blandt fattige og udstødte.

Hun har følgende gode råd til ydmyghed ud fra begrundelsen: “Gud har brug for vores fattigdom og ikke vores overflod”:
1. At tale mindst muligt om sig selv.
2. At koncentrere sig om sit eget arbejde.
3. At undgå nysgerrighed.
4. Ikke at blande sig i andres sager.
5. At modtage modsigelser med humor.
6. Ikke at lade sig stoppe af andres fejl.
7. At acceptere andres bemærkninger, også selvom de er uretfærdige.
8. At bøje sig efter andres vilje.
9. At acceptere andres fornærmelser.
10. At se sig selv hensat i skyggen, i det glemte, i det foragtede.
11. At forblive høflig og fintfølende, også selvom nogen provokerer os.
12. Ikke at stræbe efter at blive beundret eller elsket.
13. Ikke at forsøge at få det sidste ord i diskussioner, også selvom man har ret.
14. Altid at vælge det sværeste.
Det er jo noget af en mundfuld, men tænker man efter, er det vel den eneste logiske måde.
Det eneste punkt, jeg ikke helt kan se værdien af, er pkt. 14. Jeg har den opfattelse, at den enkleste løsning oftest er den rigtige, men måske skal det forstås på en anden måde.

Glemt værdi

Ydmyghed er en af de 7 dyder, eller man kunne kalde det en af de kristne værdier.
Desværre er ydmyghed ikke en af de mest fremherskende værdier i folkekirken, ja det er vel generelt set en mangelvare i den kristne kirke. Der er i denne tid en tendens til, at udseende, egennytte og teoretisk uddannelse betyder mere end værdier, etik og moral. Vi vil alle så gerne være i centrum, have æren og føle os betydningsfulde, men det er ikke lige det, Kristus lærer os. Jf. Luk. 22, 27:
For hvem er størst: den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener.

Der er også problemet med Gud og Bibelen. Står der noget i Bibelen, som vi enten ikke lige kan forstå, eller ikke lige er enige i, så må Gud havde taget fejl. Vi anvender så argumenter som – vi må følge med tiden, være pragmatiske eller politisk korrekte. Som om Gud overhovedet lader sig påvirke af vore små tanker. (Jf. Es. 55, 8-9). Hvorfor reducerer vi Gud til en intellektuel størrelse, som vi mener, vi kan debattere med?
Vi har overhovedet ikke noget at komme med, der bare kan give en antydning af Guds storhed. Det ville klæde alle os i den kristne kirke, der udtaler sig om, hvordan Gud er, at optræde med større ydmyghed. Det er jo ikke fordi, Bibelen ikke taler om ydmyghed. Det gør den gentagne gange. Vi har faktisk meget at lære!

Det siger Bibelen

Matt. 11, 28-30:
Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.
Matt. 23, 10-12:
I må heller ikke lade nogen kalde jer lærer; for én er jeres lærer, Kristus. Men den største blandt jer skal være jeres tjener. Den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.
Så er det da befriende at høre Matthæus 11. Der er ikke mange i dag, som ved, hvordan et åg ser ud. I virkeligheden er et åg ikke noget negativt, men et hjælpemiddel til at kunne bære tunge byrder lettere. Det er et bræt, der er udskåret, så det passer til ens skuldre. Ca. 1,5 m langt og med en snor i hver ende, hvortil man kan binde spande oa.
Når Jesus siger, at hans åg er godt, og hans byrde er let, betyder det, at alting bliver lettere, når vi gør som han.

Det er da værd at tænke over!!!

 


Artiklen fortsætter efter annoncen: