’Gud i skolen’ sætter fokus på skolen og den kristne kulturarv

Bogen ’Gud i skolen’ ser på folkeskolen som en kulturkristen dannelsesinstitution.
Bogen ’Gud i skolen’ ser på folkeskolen som en kulturkristen dannelsesinstitution.

Bogen ’Gud i skolen. Religiøse dilemmaer i skolens praksis’, som udkom den 16. juni, belyser skolens opgave i formidlingen af kristendom og anden ’dansk kulturarv’.
Ifølge folkeskoleloven er det kristendomsfagets centrale opgave at formidle kundskab om evangelisk-luthersk kristendom. Bogen ’Gud i skolen’ ser på folkeskolen som en kulturkristen dannelsesinstitution og dens slagside i retning af størst fokus på evangelisk-luthersk kristendom.
I bogen kommer en præst og en biskop fra folkekirken til orde. Det samme gør overrabbiner Bent Lexner og humanister som Ole Wolf og religionsforsker Mikael Rothstein. Også undervisningsminister Christine Antorini ser på forholdet mellem dansk kulturarv og kristendommen.
Blandt de religiøse dilemmaer, som tages op, er forholdet til de religøse minoriteter, problematikken om en muslimsk censors afvisning af at give hånd til kvindelige studerende og skoleklassers juleafslutning i kirken.
’Gud i skolen’ er skrevet af Ane Kirstine Brandt og Pia Rose Böwadt og udgivet på Forlaget UCC.
Bodil