Indre Mission holdt årsmøde som en festival på campingplads

Indre Missions formand Hans Ole Bækgaard taler til forsamlingen.
Indre Missions formand Hans Ole Bækgaard taler til forsamlingen.

Den gamle kirkelige bevægelse er nok konservativ med teologien, men ikke med formerne, viste IMs årsmøde på Mørkholt Camping.

Af Henri Nissen – Fotos: Ben Haman og Ole Larsen
1400 missionsfolk fra hele landet var med, da Indre Missions traditionelle årsmøde blev afviklet – men denne gang som en festival.

Indre Mission beskyldes ofte for konservatisme i både indhold og form, men i weekenden den 19.-21. juni tog den gamle bevægelse et vovespring og afviklede sit årsmøde midt i Guds frie natur ved Vejle Fjord.

Anderledes årsmøde

Her ligger Mørkholt Strand Camping, som hen over sommeren danner rammen om flere bibelcampings. Og mange oplevede det anderledes årsmøde som en behagelig forsmag på bibelcampingsæsonen.
Fem såkaldte miljøer dystede i løbet af weekenden om deltagernes opmærksomhed med alt fra foredrag og bibelundervisning til israelsk folkedans og stærkmandskonkurrencer.
Alligevel var næsten 700 på plads, da Indre Missions formand, Hans-Ole Bækgaard, aflagde sin formandsberetning lørdag formiddag.

Ny struktur

Beretningen og den efterfølgende drøftelse blev et blik indad i bevægelsen, som det seneste år har oplevet en stor strukturforandring, som, når den er helt implementeret, skal ruste Indre Mission til fremtidens missionsarbejde.
Strukturreformen omfatter bl.a. en ny geografisk inddeling i regioner, nye arbejdsbeskrivelser til alle medarbejdere og en ny skitse til, hvordan de enkelte IM-samfund kan blive bedre til at samarbejde og udnytte hinandens ressourcer.
”Vi håber, at både ansatte og venner rundt om i landet vil gribe de nye muligheder og gå ind i forandringerne med åbent sind. Nu er rammerne udstukket for det vigtige græsrodsarbejde. Det er nemlig nedefra, at livet må spire og vokse frem,” fastslog Hans-Ole Bækgaard.

Genoprettet økonomi

En del af strukturreformen er også en plan for, hvordan Indre Missions økonomi kan bringes på fode efter en årrække med millionunderskud på driften.
Den dårlige økonomi har i årets løb ført til afskedigelser af otte medarbejdere, og flere andre stillinger er blevet nedlagt ved naturlig afgang. Alt sammen forhold, som har store konsekvenser for både de involverede og missionsarbejdet.
Det har været svære, men nødvendige beslutninger, understregede både Hans-Ole Bækgaard og Jan Vogt Hansen, som er formand for Indre Missions økonomiudvalg. Begge er dog overbeviste om, at økonomien nu vil bedre sig, så der også fremover bliver ressourcer til nye missionstiltag.

Ca. 700 overværede formanden Hans Ole Bækgaards beretning i det store mødetelt, selv om der samtidig var mange andre af aktiviteterne, man kunne deltage i på årsmøde-festivalen. Foto: Ben Haman.
Ca. 700 overværede formanden Hans Ole Bækgaards beretning i det store mødetelt, selv om der samtidig var mange andre af aktiviteterne, man kunne deltage i på årsmøde-festivalen. Foto: Ben Haman.
Yngre deltagere

Foruden de officielle årsmødepunkter bød det omfattende program på en række fællesmøder med forkyndelse og lovsang, og søndag lukkede og slukkede festivalen med gudstjeneste og afslutningsmøde.
Flere noterede sig undervejs, at gennemsnitalderen blandt årsmødedeltagerne var noget lavere end sædvanligt.
Årsmødefestivalen skal nu evalueres, men det er allerede besluttet at gentage successen med en festival i 2017.