Fire kandidater kæmper om bispestolen i Viborg

De fire bispekandidater, hvoraf en skal afløse Karsten Nissen i Viborg Stift, er fra venstre Peter Hedegaard, valgmenighedspræst i Holstebro; Carsten Haugaard Nielsen, sognepræst i Århus; Henrik Stubkjær, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp og Niels Christian Kobbelgaard, domprovst i Aalborg.
De fire bispekandidater, hvoraf en skal afløse Karsten Nissen i Viborg Stift, er fra venstre Peter Hedegaard, valgmenighedspræst i Holstebro; Carsten Haugaard Nielsen, sognepræst i Århus; Henrik Stubkjær, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp og Niels Christian Kobbelgaard, domprovst i Aalborg.

Debat-kampen er nu i gang, og brevstemmerne skal afleveres senest den 2. september.

Den 12. august udsendes stemmesedler til de 1662 stemmeberettigede i Viborg Stift. Brevstemmerne skal være afgivet og afleveret senest den 2. september.
Den 3. september optælles stemmerne for første valgrunde. I de kommende måneder vil de fire kandidater stille op til fælles debatmøder.

Mød kandidaterne

Det første debatmøde foregår den 26. juni i Viborg.
I begyndelsen af august følger tre nye debatmøder i henholdsvis Skive, Herning og Struer-området.
Disse møder er offentlige og for både stemmeberettigede og kirkeligt interesserede.
Det er på disse møder, der formentlig bliver rig lejlighed til at sammenligne og vurdere de fire kandidaters ligheder og forskelle.