Det er som en pinse i dit liv

Jeg bliver altid rørt over denne velsignelse

Kære Orla.
s8_stor_bedende mandJeg har i årenes løb fulgt med i din Brevkasse, og forleden aften besluttede jeg at skrive dette brev til dig. Det sker på baggrund af ordene i Arons velsignelse, og hvad jeg oplever, at de ord har gjort for mig:

”Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!”

Jeg har i mange år lidt af mavesår; men det er stille og roligt blevet bedre, og nu har jeg det faktisk i perioder meget godt. Næsten som helbredt. Og det tror jeg faktisk, at jeg er ved at være.
Men nu skal du høre, hvordan det er gået til, for jeg synes selv, det er fantastisk.
For en tid tilbage læste jeg et brev fra en mand, som skrev til din Brevkasse.
Manden skrev, at hver gang præsten udtalte velsignelsen i slutningen af gudstjenesten, så fik han lindring for smerter.
Han var meget overrasket over det, og så vidt jeg husker, troede han på, at det på sigt ville føre til hans fuldstændige helbredelse. Han havde oplevet flere gange, at han kunne gå hjem fra kirken uden smerter.
Du knyttede kommentarer til det og gik lidt i dybden med Arons velsignelse. Det brev og din undervisning om Arons velsignelse satte sig fast i mig på en virkelig god måde.
Jeg kommer selv ret jævnligt i min sognekirke, og fra da af var jeg helt oppe på tæerne, så at sige, hver gang præsten udtalte velsignelsen.
Velsignelsens ord begyndte at virke så stærkt ind i mig ved deres kraft og skønhed, at jeg faktisk blev opbygget af dem både i min sjæl, men sandelig også i mit legeme!
Jeg har aldrig nogensinde tænkt dybere over velsignelsens ord. Men efter det brev i din Brevkasse er jeg kommet til det.
Jeg synger med, det bedste jeg har lært, på det trefoldige Amen, som afslutter velsignelsen. Nogle gange, når jeg gør det, er jeg næsten ved at komme til at græde. Jeg får i hvert fald tårer i øjnene.
Jeg får trang til at vide noget mere om baggrunden for denne skik med at udtale Arons velsignelse over menigheden; har du lidt tid og plads i Brevkassen?
Jeg føler faktisk, at jeg som mand er ved at blive et andet menneske. Jeg har aldrig tidligere kunnet blive rørt over noget på denne måde.
Med venlig hilsen
S.

Svar:

Det er som en pinse i dit liv

Kære S.
Tak for dit meget specielle, men også smukke brev. Jeg mærker en stor glæde strømme fra dig.
Jeg tror faktisk, at du er under forvandling ved Helligåndens indgriben og kraft, både i dit legeme såvel som i din sjæl. Det lader til, at det er blevet pinse i dit liv.
Du oplever jo, som du skriver, at du er ved at blive et andet menneske. Det samme oplevede Jesu disciple under den første pinse. De blev forvandlet.
Du skriver, at velsignelsen gør dig godt såvel i dit legeme som i din sjæl.
Som jeg ser det, skyldes det, at velsignelsens ord er direkte fra Gud. Gud gav nemlig denne velsignelse til Moses, som skulle give den videre til Aron og hans sønner.
Med hensyn til ordene i velsignelsen – og også for løfterne fra Gud – gælder der jo det, at de virker det, de nævner, når de bliver modtaget. Dit brev tyder sandelig på, at du modtager.

Men nu efter dit ønske vil jeg gå til selve Arons velsignelse og sige lidt mere om den:
Velsignelsen findes i 4. Mosebog kap. 6, versene 22-27, og den har været anvendt i Israels tempel i Jerusalem indtil ødelæggelsen.
Siden hen blev den anvendt i jødernes synagoger, og nu anvendes den altså også i den kristne kirke.
I velsignelsen nævnes både Herrens ansigt og Herrens åsyn.
Det hebraiske ord, som vi oversætter ved ”ansigt” eller ”åsyn” betyder egentlig ”det tilvendte” eller ”forsiden”, ja, nogle steder betyder det ligefrem selve personligheden.
Vi kan altså sige, at vi i velsignelsen møder Herren, vor Gud personligt.
Det betyder, at de mennesker, der er til stede ved gudstjenesten, er stillet ansigt til ansigt med Herren, ansigt til ansigt med hans nåde.
Hans nåde rummer Helligåndens gave med frelse og helbredelse. Hans nåde rummer også hans syn på vores liv. Men det er faktisk positivt, for det giver os en mulighed for at få gjort op, hvis noget skal ændres.
”Herren lade sit ansigt lyse over dig”, står der. Hvad menes der egentligt med det?
Nogle af de gamle jødiske oversættelser gengiver ”lade lyse” med et endnu stærkere udtryk, der betyder strømme af lys. Det lys, der er tale om, er lyset fra ”Shechina”.
”Shecina” betyder oversat: – Herren vor Guds nærvær i menigheden. ”Shecinas” lys er venligt, hverken mørkt eller vredt.
Guds lys viser velvilje mod os mennesker, og han er altid parat til at møde os med frelse og helbredelse, ja med alt godt, som kan virke til evigt liv.
Hvordan er nu Guds ansigts tilstedeværelse hos os i dag?
Jo, Guds ansigts tilstedeværelse hos os i gudstjenesten er ved Jesu Kristi nærvær.
Dette udtrykker Jesus selv som et løfte i Matthæus-evangeliet kap. 18, vers 20, hvor der står: ”For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt iblandt dem.”
Jeg tror, at det er det nærvær af Jesus og Helligånden, du oplever så stærkt såvel i dit indre som i dit legeme, når velsignelsen udtales i din sognekirke.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:

Til Orla Lindskov
Jeg har tidligere modtaget salvedug fra dig, når jeg har været plaget af sygdom. Salvedugen har hver gang været med til at give fred og lægedom til det syge område.
Jeg har nu siden januar været plaget af sygdom i mine urinveje med smerte og hyppige vandladninger. Måtte jeg bede om endnu en salvedug.
Kh.
P.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Min oplevelse:

Kære Orla Lindskov
Jeg vil gerne meddele dig en glædelig ting.
Da jeg var til forbøn hos dig for et par måneder siden, helbredte Jesus min halte gang. Og min glæde er stor hver dag, for det holder. Det går ikke tilbage. Jeg går nu helt normalt. Det har jeg ikke kunnet i mange år.
De bedste hilsener fra
En kvinde helbredt af Jesus