– Gud svarede på mine problemer med salme 126

Af Mogens Albrechtsen Medlem af Birkebjergkirken, Næstved, lægprædikant siden 1973.
Af Mogens Albrechtsen
Medlem af Birkebjergkirken, Næstved, lægprædikant siden 1973.

Da Mogens Albrechtsen blev kristen og ændrede livsstil, stod han pludselig til fyring. Men der var hjælp at hente fra oven.

Jeg var i sin tid ansat i en stor, landsdækkende virksomhed indenfor asfaltbranchen. Det var opgangstider, og salget gik så godt, at vi måtte opjustere vore salgsbudgetter i løbet af kalenderåret.

Jeg havde som salgskonsulent med kunderne at gøre, og denne kundekontakt medførte et broget forretningsliv, som ikke altid var af det gode.
Så skete det, at jeg kom til tro på Kristus, og det var så stærkt, at jeg omvendte mig fra min gamle livsstil, og som følge heraf kom jeg i et vist modsætningsforhold til nogle af mine kolleger og den daværende ledelse, da der var visse ting jeg ikke længere kunne deltage i. Ligeledes var oplevelsen af Jesus så betagende, at jeg besluttede mig for at vedstå min tro på ham, og det gav mig lejlighed til at aflægge mange vidnesbyrd.
En dag sagde salgslederen til mig, at de ikke længere kunne bruge mig, og for at jeg ikke skulle komme ud i økonomiske problemer, måtte jeg nok hellere finde mig et andet arbejde.
Jeg blev nærmest forfærdet, for jeg havde både kone, børn, ”villa og vovse”, så det var lige pludselig ikke så ligetil.

Et skjold af beskyttelse

Der gik så et stykke tid, og da jeg en dag sidst på eftermiddagen kom ud til vor virk-somhed, som var beliggende i nærheden af København, mødte jeg salgslederen i døren. Han var på vej hjem fra arbejde, og han spurgte mig, om jeg havde fundet et andet job.
Men så skete der det mærkelige, at lige inden jeg mødte ham i indgangsdøren, mær-kede jeg pludselig, at jeg kom under beskyttelse. Der blev billedligt talt ligesom rejst et skjold foran mig, og jeg blev så paf, at jeg næsten ikke kunne tale med ham. Jeg svarede dog på hans spørgsmål og sagde, at jeg ikke havde søgt andet arbejde.
Den dag fik jeg lov at mærke Guds Ord i praksis, for der står skrevet i Det Nye Testamente, at vi bør iføre os Guds fulde rustning – herunder troens skjold – og når vi løfter det overalt, hvor vi kommer frem, så vi kan holde stand mod djævelens snigløb og slukke alle den ondes brændende pile (Ef. 6,16). Det var i sandhed en mærkelig oplevelse.

Juleferien med bøn og faste

Det var nu tid til at tage på juleferie, og virksomheden lukkede for en tid. Men det var med bange anelser, jeg tog hjem.
Jeg besluttede mig for at gå i bøn og faste. Jeg måtte have hjælp fra vor Herre Jesus, for det her kunne jeg ikke klare.
En nat, da jeg sov, hørte jeg i drømme, at Herren sagde til mig: ”Salme 126”!
Jeg var så søvnig, at jeg ikke vidste, om jeg ville stå op af min seng og slå efter i min Bibel for at se, hvad der stod skrevet i den salme. Klokken var ca. 02.30. Men jeg gjorde det alligevel og læste følgende:
”Da Herren vendte Zions skæbne, var det, som om vi drømte. Da fyldtes vor mund med latter, vor tunge med jubel. Da sagde man blandt folkene: ”Herren har gjort store ting mod dem.” Herren har gjort store ting mod os, og vi blev glade.” Vend vor skæbne, Herre, som strømme i Sydlandet! De, der sår under tårer, skal høste med jubel. Grædende går han ud, mens han bærer såsæden; med jubel vender han hjem, mens han bærer sine neg.” (Salme 126.)
Jeg begik nu den fejl, at jeg fortsatte fasten, og jeg led alle kvaler. Herren havde jo mødt mig, så der var ikke længere nogen grund til at faste. Men det forstod jeg først senere, da begivenhederne tog fart.

Revolution

Da vi mødte på arbejde efter juleferien, skete der en omvæltning i firmaet, som ikke mange os af havde forventet. Den administrende direktør fyrede min underdirektør. Han begyndte efterfølgende at læse til præst, og han blev senere sognepræst i Jylland.
Også andre af mine chefer måtte af forskellige årsager forlade virksomheden, og da denne tumult opstod, fik alle travlt med at hytte deres eget skind, og de glemte alt om mig.
Salgslederen blev desværre syg, og også han forlod firmaet.
En dag, da jeg kørte ud ad landevejen i min bil, brød jeg ud i en herlig, åndelig latter.Ikke over de afskedigede ledere, men af glæde over at vor Herre Jesus havde holdt hånden over mig og grebet ind i mit liv.
Årene gik, og en dag var det mig, der var salgsleder, ligesom jeg senere blev udnævnt til salgschef med ansvar for markedsføringen i Danmark øst for Storebælt, Færøerne, Island og Grønland. Og en skønne dag sagde jeg mit job op. Tiden var gået, men der var også gået næsten 36 år, før jeg forlod mit gode, gamle firma efter et spændende arbejdsliv.

Til eftertanke

Som kristne kan vi ikke leve dette relativt korte liv her på jorden, uden at der løbende opstår problemer. Vi er omgivet af onde, destruktive kræfter, der prøver at ødelægge os.
Men Jesus, som har al magt i Himlen og på jorden, han har lovet at være med os alle dage indtil denne verdens ende. Han er med os i nuet! Gud navngav sig som Jahve overfor Moses ved den brændende tornebusk, og det betyder ”JEG ER”. Han vil altid være der, her og nu. Dette navn identificerede Jesus sig også med, da han sagde: Sandelig, sandelig siger jeg jer: ”JEG ER, før Abraham blev født” (Joh. 8,58).
Og det bliver der ikke lavet om på, for ”Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid” (Hebr. 13,8).

Lad os opmuntre hinanden og holde ud i det løb, vi har foran os og se hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, så vi ikke bliver trætte og modløse i vore sjæle. For var der nogen, der havde problemer, så var det ham. Men han fuldendte løbet, og det kan vi også gøre, når vi holder os til ham og lader ham gå foran os på vor livsvandring, også når det bliver mørkt omkring os. For Jesus siger:
”JEG ER verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys” (Joh. 8,12), og ”JEG ER vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig” (Joh. 14,6).
Lykke på rejsen.


Artiklen fortsætter efter annoncen: 

 

 


Artiklen fortsætter efter annoncen: 

 

 

 


Artiklen fortsætter efter annoncen: