Hvad er en menighed i 2014?

– Kirkeligt Centrum afholder paneldebat om emnet samt generalforsamling i Jyllinge den 20. september.
Der er forskellige opfattelser af, hvad ordet menighed betyder i folkekirken. Ethvert medlem af folkekirken er nemlig medlem af en menighed – som regel der, hvor man bor.
På Kirkeligt Centrums Jyllingemøde den 20. september vil der blive talt om, hvad det vil sige at være og tilhøre en menighed i dag og i fremtiden.
Efter morgengudstjenesten i Jyllinge Kirke er der velkomst ved formanden. Herefter er der panelindlæg med sognepræst Christiane Gammeltoft-Hansen fra Lindevang Kirke, museumsinspektør Anton Pihl, næstformand for menighedsrådet i Vesterbro Sogn og sognepræst Peter Tingleff, Karlslunde Strandkirke, som leder projekt ”Kirke på Vej” i Roskilde Sogn. Efter panelindlægget er der gruppedrøftelse om emnet.
Efter mødet, der forventes afsluttet kl.15.30, afholder Kirkeligt Centrum generalforsamling, hvor interesserede er velkomne til at deltage – dog uden stemmeret.
LØJ