60 års ansættelse i Børn & Tro

Henry Eskelund med hustruen Minnie, som døde i 2007.
Henry Eskelund med hustruen Minnie, som døde i 2007.

Søndag den 31/8 er det 60 år siden, Henry Eskelund blev ansat i den tværkirkelige organisation Børn & Tro, der på daværende tidspunkt hed Evangelisk Børnemission.
Inden da havde Henry Eskelund været frivillig i et antal år, og det var her, han lærte sin hustru Minnie at kende. Minnie og Henry ledte sammen organisationen i en del år, hvorefter ledelsen overgik til Kresten Jensen og senere Dorthe Lykke Jensen. Udover at lede arbejdet i Danmark har Henry også i en årrække været rådgiver for Børn & Tros arbejde i Norden.
Henry er i dag pensioneret og 89 år gammel. Trods sin høje alder følger han stadig aktivt med i Børn & Tros arbejde og sidder også i landsbestyrelsen.
Bodil