Dansk Folkeparti vil tage 2.5 mia. fra u-landsbistanden

Mens Kristendemokraterne ønsker en større bistand til verdens allerfattigste, vil Dansk Folkeparti nu tage 2.5 mia. fra ulandsbistanden og bruge herhjemme.
Pengene skal bruges til ældre, sundhed og politiet, siger Dansk Folkeparti i sit oplæg til ny finanslov.
Danmark gav sidste år 16,4 milliarder kr. i ulandsbistand. Det udgjorde 0,85 procent af den samlede danske økonomi, det såkaldte Brutto National Produkt (BNP).
Danmark er ét af de kun fem lande i verden, der lever op til FN’s målsætning om at yde mindst 0,7 procent af bruttonationalindkomsten i udviklingsbistand. KDs mål er 1 pct. af BNP.
De øvrige er Sverige, Norge, Luxembourg og Storbritannien. Gennemsnittet blandt OECD-donorlandene ligger på 0,3 procent. Hvis DF får sit ønske gennemført, vil den danske ulandsbistand falde fra 0.85 pct. til kun 0.72 pct.
Henri