IM: Hjælp de forfulgte kristne i Irak

Indre Missions generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen er medunderskriver af appellen.
Indre Missions generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen er medunderskriver af appellen.

– Tavshed gør os medskyldige, hedder det i en appel til nordiske regeringer og medier fra 10 missionsbevægelser dateret den 21. august.

De kristne må ikke blive glemt! Deres alvorlige situation er blevet usynliggjort, ikke mindst fordi de er presset af islamisk fundamentalisme på den ene side og vestlig sekularisme på den anden, hedder det i en appel til regeringer og medier fra nordiske missionsbevægelser.

Appellen blev til, da generalsekretærer og ledere fra 10 nordiske missionsbevægelser var samlet på Færøerne i dagene den 19.-22. august, hvor de bl.a. drøftede de kristnes situation under konflikterne i Syrien og Irak.

Situationsbeskrivelse

”Konflikten i Syrien og Irak har udviklet sig til noget, der ligner en udrensning af det kristne mindretal.
Tusindevis af kristne familier er i de seneste måneder drevet på flugt af Islamisk Stat (IS), og der er grund til at frygte for de kristnes liv. Mange er allerede dræbt”, hedder det i appellens indledning.

Hvorfor afviser man at fokusere på de kristne?

På baggrund af den alvorlige situation efterlyser de ti missionsbevægelser en reel indsats fra politikere og medier i Norden:
– Vi efterlyser en større og mere fokuseret opmærksomhed fra politikere og massemedier i de nordiske lande.
Vi savner tydelige politiske røster, der vil være markante fortalere for de kristne mindretal. Mange politikere i de nordiske lande har afvist at sætte særligt fokus på de kristnes situation.
Der har i den forbindelse især været fremført to argumenter:
Det ene er pragmatisk og lyder, at det er bedre at fokusere bredt på religionsfrihed frem for at favorisere en særlig gruppe.
Det andet argument er strategisk og lyder, at det kan forstærke problemerne for de kristne, hvis vi skiller dem ud som en særlig problemramt gruppe.

Dokumentér og grib ind

Vi anser nu situationen som så alvorlig, at ingen af disse argumenter mere giver mening. I den forbindelse efterlyser vi, at ministre og regeringsledere fra de nordiske lande tydeligt og uden omsvøb vil adressere problemstillingen i internationale fora og følge op med en egentlig strategi for området.

Det er afgørende, at vi får dokumenteret overgrebene og fulgt op med strategier for, hvordan vi kan komme de nødlidende til undsætning og kan bidrage til, at der bliver skabt fred og forsoning i Mellemøsten, skriver missionsbevægelserne i appellen.

Glem ikke de kristne

Selv om andre grupper som yazidi-minoriteten, shiamuslimer og andre må frygte for deres hjem og liv, må de kristne ikke blive glemt, understreges det i appellen.
De kristnes ’alvorlige situation er blevet usynliggjort, ikke mindst fordi de er presset af islamisk fundamentalisme på den ene side og vestlig sekularisme på den anden’ understreger missionsbevægelserne.
De 10 bevægelser slutter appellen med at forpligte sig selv til at bidrage både med økonomisk hjælp, forbøn og fortalervirksomhed for de kristne minoriteter i denne situation.
Samtidig anerkender bevægelserne den modige indsats, som allerede gøres af mange kristne enkeltpersoner, menigheder og organisationer for at hjælpe de forfulgte kristne i Mellemøsten.
– Vi ser også med taknemmelighed på nødhjælpsselskabers og regeringers indsats for at komme nødstedte flygtninge til undsætning. Denne indsats må intensiveres, hedder det i appellen, som blev til på Færøerne den 21. august 2014. Underskriverne repræsenterer 300.000-400.000 kristne i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island og Færøerne.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Appellens underskrivere
Jens Ole Christensen, Luthersk Mission, Danmark
Thomas Bjerg Mikkelsen, Indre Mission, Danmark
Stefan Holmström, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Sverige
Erik J Andersson, Evangelisk Luthersk Mission, Sverige
Jukka Niemelä, The Lutheran Evangelical Association of Finland
Erik Furnes, Indremisjonsforbundet, Norge
Øyvind Åsland, Norsk Luthersk Misjonssamband, Norge
Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Normisjon, Norge
Øssur Kjølbro, Kirkjuliga Heimamissiónin, Færøerne
Ragnar Gunnarson, Samband Íslenskra Kristniboðs félaga, Island